Zorg

Sociale verzekeringsbank (SVB)

SVB

De SVB is beheerder en uitvoerder van de volksverzekeringen. Iedereen in Nederland met inkomen uit werk en woning, betaalt hiervoor een premie (via inkomstenbelasting of loon/uitkering). De SVB keert deze uit en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleren ze of betalingen rechtmatig zijn. 

De volksverzekeringen zijn:

Algemene Ouderdomswet (AOW) - basispensioen voor mensen van 65 jaar en ouder.
Persoonsgebondenbudget (PGB) - als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg of huishoudelijke hulp nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Het Servicecentrum PGB beheert uw PGB.
Algemene nabestaandenwet (Anw) - recht op uitkering voor de naaste verwanten van een overledene.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) - uitkering voor onderhoudskosten van een kind.
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) - aanvulling op AOW uitkering als totale inkomen lager is dan het minimuminkomen. Als na de aanvraag AOW blijkt dat iemand een onvolledige AOW krijgt, stuurt de SVB zelf een brief waarin wordt aangegeven wanneer men in aanmerking komt voor de AIO-aanvulling. Voldoet men aan de voorwaarden, dan krijgt men hier een aanvraagformulier voor.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven