Zorg

Infopunt AWBZ / Wlz

Overgang AWBZ naar Wlz

De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg en ondersteuning. Er zijn vier belangrijke veranderingen:

  1. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente. Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  2. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet.
  3. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Dit staat in de Zorgverzekeringswet.
  4. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die de zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling. De indicatie die men vanuit de Wlz krijgt heet ZZP (Zorgzwaartepakket). Deze term wordt vervangen door zorgprofiel.

Het is belangrijk dat uw zorg en ondersteuning gewoon doorgaan. Daarvoor heeft de overheid overgangsrecht gemaakt. Ontvangt u nu AWBZ-zorg? Dan geldt het overgangsrecht vanaf 1 januari 2015 ook voor u. Maar natuurlijk alleen als uw indicatie dan nog geldig is. Hoe uw overgangsrecht eruit ziet, hangt af van uw AWBZ-indicatie, uw leeftijd, uw beperkingen en waar u de zorg ontvangt (thuis of in een zorginstelling). Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Wat is hulp in natura? Bij hulp in natura laat u het regelwerk over aan de gemeente. De gemeente bepaalt dan wie u gaat helpen, begeleiden of ondersteunen.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat en voor wie? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook mensen die met een beperking of belemmering te maken hebben.

Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn hulp bij het huishouden, een rolstoel of vervoersvoorzieningen zoals de Regiotaxi. Daarnaast ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt. De gemeente organiseert ook begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische diagnose.

Hoe? Samen wordt gezocht naar de beste oplossing. Allereerst wordt gekeken naar wat men zelf kan doen en hoe familie, bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar nodig wordt professionele hulp ingeschakeld. 

De gemeente heeft samen met andere gemeenten uit de regio contracten gesloten met organisaties die ondersteuning leveren. Men kan kiezen uit deze aanbieders. Het is ook mogelijk de hulp zelf te regelen door middel van een persoonsgebonden budget.

Randvoorwaarden Afhankelijk van de persoonlijke situatie, moet een eigen bijdrage worden betaald voor een deel van de kosten. Men krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Kiijk op de site van het CAK om  de eigen bijdrage te berekenen.

Praktische informatie Voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven