Zorg

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg ciz.nl
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat er precies verandert, leest u ook op hoeverandertmijnzorg.nl of neem telefonisch contact op.

Zorgprofielen/zzp's
Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom bestaan er zorgprofielen, voorheen ook zorgzwaartepakketten (zzp's) genoemd.

Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg iemand nodig heeft. De profielen zijn genummerd. Over het algemeen geldt: hoe hoger het nummer van het zorgprofiel dat u toegewezen krijgt, hoe intensiever de zorg is die u nodig heeft. Het nummer is gecombineerd met letters. Deze letters geven aan bij welke sector het zorgprofiel hoort.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijk indicatieorgaan en bepaalt welk zorgprofiel u nodig heeft. Kijk hiervoor op de site en zoek indicatiestelling.

In 2015 worden de volgende zorgprofielen geïndiceerd:

Sector Verpleging en Verzorging (VV)

Zorgprofiel VV4, VV5, VV6, VV7, VV8, VV9B, VV10 Voor mensen die vanwege een somatische of psychogeriatrische reden zorg nodig hebben, meestal ouderen. Palliatieve zorg is ondergebracht in zorgprofiel VV10.

Sector Lichamelijk Gehandicaptenzorg (LG)

Zorgprofiel LG2, LG4, LG5, LG6, LG7 Voor mensen die vanwege een lichamelijke handicap zorg nodig hebben.

Sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG)

Zorgprofiel VG4, VG5, VG6, VG7, VG8. Voor mensen die vanwege een verstandelijke handicap zorg nodig hebben.

Sector Licht Verstandelijke Gehandicaptenzorg (LVG)

Zorgprofiel LVG1, LVG2, LVG3, LVG4, LVG5, SGLVG1 Jongeren ouder dan 18 jaar die vanwege een licht verstandelijke handicap zorg nodig hebben.

Sector Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG)

Zorgprofiel ZGvis2, ZGvis3, ZGvis4, ZGvis5, ZGaud2, ZGaud3, ZGaud4 Mensen die vanwege een zintuiglijke handicap zorg nodig hebben. Dit is onderverdeeld in visuele beperking (ZGvis: een sterke beperking in het zien) en auditieve beperking (ZGaud: een sterke beperking in het horen).

Sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorgprofiel GGZ-B3, GGZ-B4, GGZ-B5, GGZ-B6, GGZ-B7 Mensen die vanwege een psychiatrische aandoening zorg met behandeling nodig hebben en al langer dan 3 jaar deze zorg hebben ontvangen vanuit de zorgverzekeringswet.

Men kan een indicatie krijgen extramuraal of intramuraal. 
Extramuraal : degene voor wie de zorg wordt aangevraagd woont thuis of zelfstandig in een senioren+woning. We spreken van intramurale indicatie als er sprake is van opname of wachtlijst voor verzorgingshuis of verpleeghuis.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven

CIZ nieuwe ontwikkelingen 2017

CIZ_1_onderzoek_zorgbehoefte_2017.PNGCIZ_2_onderzoek_zorgbehoefte_2017.PNG

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016

Naar boven