Wonen

Woonservice en woningcorporaties

Hinder, last en overlast

In situaties waarbij er onvrede is tussen u en uw buren, waar u zelf niet goed uit komt, biedt Buurtbemiddeling073 hulp om het gesprek aan te gaan. 

Veel mensen wonen, leven en werken tegenwoordig dicht op elkaar. Dat is gezellig maar kan ook irritaties opleveren door verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby's. Onze bemiddelaars zijn opgeleid om het gesprek te begeleiden en buren in staat te stellen elkaar daadwerkelijk te horen. Zij nemen op uw verzoek contact op met uw buren en regelen een afspraak. Basisvoorwaarde is dat alle betrokken buren zich willen inzetten voor zo'n gesprek. De uitkomst bepalen de buren zelf, zij zullen zich beiden gebonden moeten voelen aan een mogelijke oplossing. Kijk voor meer informatie op buurtbemiddeling073.nl.

bbm073_klein_Web.jpg

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2017

Naar boven

Woonlasten de baas

De Bossche woningcorporaties, de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) hebben de handen ineen geslagen vanuit hun gezamenlijke zorg over stijgende woonlasten. Op 16 april 2014 ondertekenden zij hiervoor een lokaal woonlastenakkoord. Met hun handtekening spreken de initiatiefnemers af dat zij zich de komende jaren inzetten om serieus werk te maken van het betaalbaar houden van de woonlasten. Bij dit akkoord hoort een agenda waarin de corporaties, de gemeente en het SHP hebben beschreven wat iedere organisatie kan en wil doen en welke acties hiervoor te verwachten zijn. Deze agenda zal voortdurend worden aangepast. Als er bijvoorbeeld nieuwe partners aanhaken bij de aanpak of er zich kansrijke initiatieven voordoen, worden deze onderdeel van de agenda.

De afzonderlijke partijen zijn SPH, Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij en Gemeente.

Enkele voorbeelden van de initiatieven zijn:

Bossche corporaties:
• Scheppen in hun huurbeleid ruimte om de meest kwetsbare groepen (gedeeltelijk) te ontzien
• Maken de komende jaren 2370 woningen energiezuiniger, zodat de energierekening van huurders daalt
• Geven voorlichting aan huurders over woonlasten
• Onderzoeken samen met huurders hoe de woonlasten verlaagd kunnen worden.

Kijk ook op de site woonlastendebaas.nl.

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2016

Naar boven

WoonService Den Bosch

WoonService is de gezamenlijke website van de aangesloten woningcorporaties in 's-Hertogenbosch en omgeving. Op woonservicedenbosch.nl worden huurwoningen, garages en parkeerplaatsen aangeboden van de verschillende corporaties

Vragen over het geadverteerde aanbod kan men stellen aan de corporatie die deze woning adverteert. De volgende corporaties zijn aangesloten bij WoonService:

  • BrabantWonen
  • Kleine Meierij
  • Mooiland
  • Woonveste
  • Woonzorg Nederland
  • Zayaz

WoonService kent de volgende twee zoekmodellen:

Aanbodmodel
Men dient zelf wekelijks het aanbod te volgen en te reageren op woningen die aangeboden worden in de woningadvertenties. Hoe langer men staat ingeschreven, hoe groter de kans om ook daadwerkelijk voor de woning in aanmerking te komen. Ook moet men voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Lotingmodel
U kunt met het Lotingmodel reageren zonder opgebouwde inschrijfduur. Door loting ontstaat een lijst met de volgorde voor de woningaanbieding. U moet ook voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Om te kunnen reageren op het aanbod moet men ingeschreven staan.
https://www.woonservicedenbosch.nl/inschrijven

Voor meer informatie zie woonservicedenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2017

Naar boven