Wonen

Wonen voor ouderen en mensen met een beperking 1

Combinatie wonen, zorg en ondersteuning anno 2015

  • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  • Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet  (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging en is verder uit gewerkt onder het hoofdstuk zorg.
  • Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Zij bepalen de zwaarte van het zorgprofiel (voorheen ZZP ZorgZwaartePakket).

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2016

Naar boven

Domotica

Domotica is een term voor allerlei technische hulpmiddelen in huis, huisautomatisering.
Dit is te verdelen in 4 gebieden:

1.Veiligheid; verlichting (automatisch), alarmeringapparatuur, elektronische sloten, videotelefoon bij voordeur, rookmelders, gas- en koolmonoxidemelders.

2. Communicatie; telefoons (vaste lijn of draadloos), computer, apparaat om contact te hebben met anderen, digitale TV

3. Gemak; lampen met afstandsbediening, automatische nachtrouteverlichting, automatisch aangaan verlichting op toilet, badkamer of keuken, gordijnen en ramen op afstand openen, huisautomatiseringssysteemzoals verlichting, alarm, verwarming.

4. Gezondheid;lichttherapielamp, gezondheidsmonitoring, beeld-en geluidsverbinding met mantelzorgers, familie of kennissen, programmeerbare thermostaat, airco, zonwering, ventilatiesysteem.

kijk op domoticalinks.nl of vilans.nl.

Laatst bijgewerkt op: 15 september 2015

Naar boven

Ouderen en mensen met een beperking/ zorgvraag

Ouderen en mensen met een beperking of zorgvraag willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk leven. Enkele voorbeelden: 

*Particuliere wooninitiatieven voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische 
  beperking. Kijk op Landelijk Steunpunt Wonen/ woonzelf.nl, kies provincie Noord-Brabant

*Cello biedt zorg en dienstverlening aan jonge mensen met een beperking tot wonen, werken en  
  vrijetijdsbesteding in de regio 's-Hertogenbosch -Zaltbommel

*Jong en zelfstandig wonen met begeleiding van Cello? Kijk op cello-zorg.nl

Fokuswoningen  In alle vrijheid gewoon wonen en leven met een lichamelijke handicap? Fokus maakt het mogelijk, ook in Den Bosch. In de wijk De Kruiskamp (West) verhuurt woningcorporatie Zayaz vijftien Fokuswoningen. Een Fokuswoning is volledig aangepast en gelijkvloers. De woningen liggen verspreid in een gewone woonwijk en zijn van de buitenkant niet als zodanig herkenbaar. Fokus verleent in deze woningen assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Voorwaarden:  er is sprake van een lichamelijke beperking of een somatische aandoening, u bent aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning, u bent aangewezen op tenminste 5 uur ADL-assistentie per week en voldoende sociaal redzaam om zelfstandig te kunnen wonen en hulp in te roepen. 

Begeleid wonen Plushome is er voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse functioneren ondersteuning nodig heeft en maakt daarbij geen onderscheid tussen jong of oud. Zo ondersteunen en begeleiden zij jongeren met bijvoorbeeld ADHD, ADD of stoornissen in het autistische spectrum, maar ook volwassenen met bijvoorbeeld een depressie, schizofrenie of borderline. Begeleid wonen is zeer geschikt voor deze doelgroepen. Waar nodig helpen ze ouders met opvoedondersteuning, maar tegelijkertijd staan ze ook volwassenen bij die bijvoorbeeld na een opname in de psychiatrie weer zelfstandig en op volle kracht willen terugkeren in de maatschappij.

Ook mensen die eigenlijk opgenomen zouden moeten worden in een GGZ-instelling, maar op een wachtlijst staan of door omstandigheden buiten de boot dreigen te vallen, zijn bij Plushome aan het juiste adres. Ze ondersteunen ze niet alleen, maar proberen indien nodig tevens opname te bewerkstelligen.

Dagelijks Leven (in ontwikkeling maart 2015). Een woonzorgconcept van de Freya Groep uit Leeuwarden dat de komende vijf jaren (2015-2020) wordt uitgerold over Nederland. Vijftig kleinschalige woonzorgcomplexen voor ouderen met een geheugenprobleem moeten tot 2020 worden gerealiseerd. In Nuland vestigt Dagelijks Leven zich op de plek van een voormalig garagebedrijf aan de Veldstraat. Eerder is in Veghel een woonzorgcomplex gevestigd. Binnenkort worden locaties in Oisterwijk, Middelburg, Deventer, Uden, Deurne, Grave, Oss en Den Bosch geopend. Het zijn/ worden onderkomens voor 20 bewoners die per maand € 750,= huur betalen voor een studio, dit inclusief service- en verblijfskosten. De zorg wordt betaald uit de Pgb van de bewoners.

Laverhof  Steeds meer ouderen hebben de wens zelfstandig te willen blijven wonen. Soms kan men daarbij wel wat ondersteuning gebruiken. Laverhof biedt verschillende soorten zorg en ondersteuning aan huis. Door het ruime aanbod, kunnen zij flexibel inspringen op persoonlijke wensen. Zo houdt men de regie in eigen hand. Zodat thuis, ook met de hulp van ‘buitenaf’, gewoon thuis blijft.

In de thuissituatie kan men bij Laverhof terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, terminale zorg, hulp bij het huishouden, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, dagbehandeling/dagverzorging, alarmering en maaltijden.

Thuisservice Home Instead   Biedt diensten aan om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Elke dag wordt thuishulp geboden om zelfstandigheid senioren te behouden. Dit geldt ook voor senioren met een chronische ziekte als diabetes, Parkinson, MS, hartfalen of CVA.  Kijk op homeinstead.nl.

Huize De Graef  Biedt een kleinschalige, luxe woon- en zorgomgeving met 24 appartementen in Rosmalen. Voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, bij voorbeeld als gevogld van psychogeriatrische problemen zoals dementie. Kijk op de site huizedegraef. nl voor het contactformulier of bel.

Laatst bijgewerkt op: 06 oktober 2016

Naar boven

Zo lang mogelijk thuis wonen

Kijk voor diverse sites die mogelijkheden bieden als een huistest, een thuiswooncoach, veilig wonen met een digitale training, inbraakpreventie en nog veel meer.

De site ouderenwegwijs geeft een goed en overzichtelijk totaalaanbod.

De stichting samenbeterthuis is ontstaan vanuit hulpvragen uit de dagelijkse praktijk en ontwikkelt een ondersteuningsaanbod om deze vragen beter aan te kunnen.  Er wordt steeds meer eigen regie en zelfredzaamheid verwacht van kwetsbare burgers in onze samenleving. Soms worden mensen plotseling geconfronteerd met zorgvragen, terwijl ze weinig voorkennis hebben en weinig tijd om zich erin te verdiepen. Een probleem waar veel mantelzorgers en zorgontvangers mee worstelen. Kijk op samenbeterthuis.nl.

De site Alles Zelf biedt een platform aan informatie voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Denk van traplift tot aan gezonde voeding etc. Kijk op alles zelf.nl

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2016

Naar boven