Wonen

Andere woon- en leefvormen

Badeloch

Badeloch is een appartementencomplex met voorzieningen waarbij samenwonende partners langer bij elkaar kunnen wonen, ook al heeft één van hen steeds meer zorg nodig. De gevraagde zorg kan te maken hebben met regieverlies (zoals dementie), geheugen- of andere problemen. Maar ook mensen met een andere zorgvraag kunnen hier een appartement huren. Om die het hoofd te bieden, zijn de appartementen niet alleen rolstoelvriendelijk en levensloopbestendig, maar heeft Badeloch een grote ontmoetingsruimte, bedoeld voor bewoners en de buurt. Daarnaast is professionele zorg altijd dichtbij: het thuiszorgteam van BrabantZorg houdt kantoor in Badeloch. 

Laatst bijgewerkt op: 04 juli 2017

Naar boven

Gemeenschappelijk wonen

Een woongroep voor ouderen is een project van zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Binnen dit project zijn bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp of burenhulp belangrijke begrippen. Woongroepen zijn geen synoniem voor mantelzorg, het zijn ook geen zorginstellingen. Bewoners vormen samen een vereniging en dragen samen de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor het inkopen van zorg.

Er bestaan veel verschillende soorten woongroepen waaronder woongroepen voor ouderen.

Voor meer informatie: gemeenschappelijkwonen.nl

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen

De LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk wonen van ouderen als een duidelijk te onderscheiden woonvorm. Begrippen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfwerkzaamheid’ zijn belangrijk.

Onder ‘ouderen’ worden alle personen van 50 jaar en ouder verstaan.

Het LVGO werkt onder andere aan deze doelstelling door:

  • het bieden van ondersteuning aan groepen mensen die samen een woon-gemeenschap van ouderen willen opzetten, aan mensen die overwegen, of van plan zijn, om in zo’n woongemeenschap te gaan wonen, en aan mensen die al in een woongemeenschap van ouderen wonen;
  • het met raad en daad ondersteunen van besturen van woongroepen;

De LVGO bemoeit zich niet met toewijzing van woningen. Woongroepen die lid zijn van de LVGO zijn allemaal verschillend en hanteren elk hun eigen toelatingsbeleid. Wel staan op de site de gegevens van de woongroepen vermeld waarmee men contact kan opnemen.

Op de website van de vereniging vindt men daarnaast informatie over gemeenschappelijk wonen, woongroepen, de verschillende activiteiten die de vereniging onderneemt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en verschillende bestaande woongroepen die bij de vereniging zijn aangesloten.

Voor meer informatie: lvgo.nl

Laatst bijgewerkt op: 04 juli 2017

Naar boven

Leeftijdbestendige woningen

Een leeftijdbestendige of levensloopbestendige woning is een huis dat zo is ingedeeld, dat men er ondanks veranderingen in de leefomstandigheden (een lagere zelfredzaamheid en verhoogde hulpbehoevendheid) kan blijven wonen. Het is een woning die gemakkelijk aanpasbaar is wanneer de leefomstandigheden van de bewoners van de woning erom vragen.

Levensloopgeschikte woningen zijn woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Deze levensloopbestendige woningen zijn er in verschillende gradaties en voor verschillende doelgroepen.

Voor wie?

Voor iedereen die de huidige woning wil aanpassen of in de toekomst wil kunnen aanpassen zodat het mogelijk is er tot hoge op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicap of chronische ziekte, te kunnen blijven wonen.

Praktische informatie

Onder bepaalde voorwaarden is een bijdrage vanuit de Wmo mogelijk voor het aanpassen van een woning. Dit is vooral voor inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch die langdurig en blijvend last hebben van hun gezondheid en daarom de woning niet goed kunnen blijven gebruiken. Hiervoor is een Wmo indicatie nodig. Informatie en voorwaarden staan op de site van de gemeente Den Bosch. Voor meer informatie zie: s-hertogenbosch.nl/inwoner/ondersteuning-en-zorg/wonen.

Informatie over leeftijdsbestendige woningen in Den Bosch en omstreken kan men vinden bij Curadomus curadomus.info

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2017

Naar boven

Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van een woonhuis. Deze woning is bedoeld voor degene die de mantelzorger verzorgt. Maar de mantelzorger kan ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont de hulpbehoevende in het bijbehorende huis.

Men kan een kant-en-klare mantelzorgwoning in de tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan een huis laten bouwen. Ook kan men een bestaand bouwwerk bij een huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Voor wie?

Voor iedereen die hulpbehoevend is, een mantelzorger heeft en hier dicht bij wil gaan wonen.

Praktische informatie

Er gelden echter wel regels:

• Men moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.

• Men moet voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen staan over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Een aannemer weet hier alles van, maar de eisen kunnen ook nagelezen worden in het Bouwbesluit 2012 (https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012)

Op de site van het omgevingsloket kan men controleren of de bouwplannen vergunningsvrij zijn. Als er toch een vergunning nodig is kan men dat aanvragen via het online loket op de site. Meer informatie over mantelzorgwoningen is te vinden op de site van Mezzo (mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/mantelzorg-en-wonen/regels-voor-een-mantelzorgwoning)

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2017

Naar boven

Senioren- en Seniorenpluswoning

Seniorenwoning

Een seniorenwoning is een gelijkvloerse woning, zonder drempels, met brede deuren. In het complex is een lift aanwezig.

Een seniorenwoning wordt binnen bepaalde inkomensgrenzen toegewezen op basis van de inschrijvingsduur van een persoon.

Seniorenpluswoning

Een seniorenpluswoning is een aanleunwoning, een zelfstandige woning voor senioren die altijd in de buurt ligt van een zorginstelling. Bewoners kunnen dan gebruikmaken van de faciliteiten die de zorginstelling aanbiedt. Het verschil met een gewone seniorenwoning is de eventuele aansluiting met een alarmsysteem. Zo kunnen bewoners met één druk op de knop hulp inroepen.

Om een seniorenpluswoning te huren moet men meestal ingeschreven staan bij WoonService. Woningen worden dan aangeboden op de site van WoonService. Mensen met een zorgindicatie hebben voorrang op andere woningzoekenden. Een zorgindicatie kan ook voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor dit type woning. Kijk voor meer informatie bij de verschillende woningcorporaties.

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2017

Naar boven

Wonen en zorg inkopen

Ouderen kunnen zelf een appartement huren/kopen en daarbij zorg en diensten op maat inkopen.

Vivent Het andere wonen

Vivent ‘Het Andere Wonen’ omvat kleinschalige projecten geclusterd wonen in de wijk. Daar biedt Vivent Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en onder eigen regie af kan nemen. Dit kan zijn in de eigen woning of in de gemeenschappelijke ruimten.

Deze woningen zijn er voor mensen met dementie of andersoortige zorgvraag. De mensen met geheugenproblemen kunnen met of zonder partner in een volwaardig appartement in hun eigen wijk blijven wonen.

Voor meer informatie kijk op vivent.nl

Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2017

Naar boven