Welzijn & hulpverlening

Welzijn Divers

Buurtteams & wijkwerkers

Wijkwerkers stimuleren bewoners om samen leuke en serieuze activiteiten te ontwikkelen, voor henzelf en de buurt. Ze signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving: ‘wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen?’ Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers van Divers werken samen met Juvans maatschappelijk werk en MEE voor mensen met een beperking in Buurtteams Breed Welzijn. Kijk op de site van Divers, Juvans, Mee of van de Gemeente 's-Hertogenbosch voor meer info. 

Sociale Wijkteams (SWT)
Spelen er meer problemen tegelijkertijd in uw leven en overziet u het niet meer? Dan vraagt u waarschijnlijk eerst hulp op een vertrouwde plek, dichtbij huis. Bij uw huisarts, op school of het kinderdagverblijf, een wijkplein of maatschappelijk werk. Soms kunnen de mensen hier u al voldoende helpen. Maar niet altijd. Deze mensen brengen u dan in contact brengen met het sociaal wijkteam in uw omgeving.

Veel ervaring
In een sociaal wijkteam werken hulpverleners met verschillende achtergronden samen. Mensen die ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van jeugd, maatschappelijk werk, ouderen of mensen met beperkingen.  De medewerker van het sociaal wijkteam geeft ondersteuning en haalt er andere professionele hulp bij als dit nodig is. De medewerker van het sociaal wijkteam denkt vooral met u mee. Wat wilt u eerst oplossen? Welke oplossingen zijn er? En passen deze bij u? Wat kunt u zelf doen/regelen? En welke mensen in uw omgeving kunnen misschien helpen met bepaalde dingen? De medewerkers onderzoeken ook met u waar u goed in bent. U helpt daarmee dan misschien weer andere mensen. Kijk voor info op de site van gemeente 's-Hertogenbosch en Divers.

Wat ? Samen met de medewerker van het SWT worden problemen aangepakt op het gebied van gezondheid,  woonsituatie, werk, de opvoeding van de kinderen en financiën.

Voor wie? Het SWT wordt ingeschakeld wanneer er meer problemen tegelijkertijd spelen en men het overzicht dreigt te verliezen. Wanneer anderen dichtbij huis (huisarts, school of het kinderdagverblijf, een wijkplein of maatschappelijk werk) voldoende kunnen helpen is doorverwijzing naar een SWT overbodig.

Hoe? In een sociaal wijkteam werken hulpverleners met verschillende achtergronden samen. Mensen die ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van jeugd, maatschappelijk werk, ouderen of mensen met beperkingen.

In een of meerdere gesprekken wordt een plan opgesteld wat wordt uitgevoerd met ondersteuning van de medewerker van het SWT. De medewerker van het sociaal wijkteam haalt er andere professionele hulp bij als dit nodig is. Voorop staat wat de klant zelf kan doen/ regelen. Ook wordt bekeken of mensen uit de omgeving kunnen helpen en wat de klant zelf bij kan dragen aan zijn/ haar omgeving.

Praktische informatie; ondersteuning van het sociaal wijkteam is gratis. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale wijkteams. Voor meer informatie s-hertogenbosch.nl, er is ook een plattegrond gebiedsindeling SWT te vinden.

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2017

Naar boven

Infopunt Nuland Vinkel

Dit informatiepunt is dagelijks telefonisch bereikbaar voor:

 • Vragen over wonen, zorg, welzijn, geldzaken
 • Doorverwijzen naar juiste instanties
 • Adviseren bij buurtinitiatieven en vrijwilligerswerk
 • Hulp bij het invullen van formulieren, doornemen van officiële brieven, telefoneren met instanties  aanpakken van schulden en meer
 • Spreekuur wijkwerker Divers
 • Koffie, thee en een praatje

Laatst bijgewerkt op: 03 oktober 2016

Naar boven

Steunpunt mantelzorg

Het Steunpunt mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers in 's-Hertogenbosch.

Wie zijn mantelzorgers?
Mantelzorgers zijn mensen die  langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Door de (landelijke) veranderingen in de zorg en ondersteuning, zullen mensen steeds langer thuis blijven wonen. De druk op mantelzorgers neemt toe. In ‘s-Hertogenbosch zijn ongeveer  25.000 mantelzorgers. Een vijfde deel daarvan geeft intensieve mantelzorg (meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden).

Mantelzorgwaardering
Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment, een financiële regeling vanuit het Rijk vervallen.
Het Rijk laat het voortaan aan de gemeenten over hoe zij hun mantelzorgers waarderen.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch toont waardering voor mantelzorgers door hen het komend jaar een waardebon van € 50,00 te schenken en in alle wijken extra ureninzet door mantelzorgconsulentes.

Hulp bij het huishouden (HHT)
U kunt huishoudelijke hulp krijgen tegen een laag tarief van € 5,50 per uur. Maximaal 2,5 uur per week.
U kiest zelf of u de hulp inzet bij degene voor wie u zorgt of in uw eigen huis. De huishoudelijke hulp moet de werkzaamheden wel binnen de gemeente 's-Hertogenbosch uitvoeren.  Kijk voor info op de website van Zorgcoöperatie Den Bosch.

Vanaf 1 januari 2017 kunt u ook tuinonderhoud en ramen zemen aanvragen. Het tarief wordt € 5,50 per uur. U kunt zich hiervoor alvast aanmelden bij het Steunpunt mantelzorg, bij Welzijn Divers.

Ga voor alle informatie naar de websites (onder dit artikel):

 • Spreekuren mantelzorgconsulenten in de wijkpleinen
 • Bijeenkomsten voor mantelzorgers
 • Informatie over regelingen en ondersteuning
 • Regeling mantelzorgwaardering
 • Regeling Toelage Huishoudelijke hulp
 • Dag van de Mantelzorg jaarlijks op 10 november
 • Vragen? Bel of mail het Steunpunt mantelzorg!

Png_klein_beeldmerk_steunpunt_mantelzorg  

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2016

Naar boven

Vrijwilligerswerk

Galant Vrijwilligersnetwerk
Galant Vrijwilligersnetwerk promoot en ondersteunt vrijwillige inzet in de gemeente ’s-Hertogenbosch en brengt vraag en aanbod bij elkaar, o.a. door het beheren van de site platform073.  Galant biedt informatie, advies en scholing aan vrijwilligers, stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven.  Kijk voor meer informatie op galant.nl. 

Platform 073
Galant / Welzijn Divers is de beheerder van deze site. Op Platform073.nl vinden inwoners, organisaties en bedrijven uit Den Bosch elkaar om gratis samen te werken, te ruilen, te organiseren, te helpen en te delen. Dat kan zowel stedelijk als wijkgericht. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijkheid voor de contacten en uitwisseling (dienstenruil), maar er is een goed toezicht. De beheerders van Platform073 bekijken en beoordelen dagelijks vragen, aanbiedingen en contacten. Als zij iets ongepast vinden of niet vertrouwen, wordt het verwijderd en het bijbehorende account geblokkeerd. Bewoners die graag ondersteuning willen voor de website, kunnen bij het wijkplein en/of wijkwerkers terecht. Kijk op site Platform073.nl.

Servicepunt Vught
Servicepunt Vught promoot vrijwillige inzet in de gemeente Vught en brengt vraag en aanbod bij elkaar, o.a. door het beheren van de site vughtvoorelkaar. Het Servicepunt adviseert en ondersteunt de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Vught. Kijk voor meer informatie op servicepuntvught.nl.

VrijwilligersAcademie073
De VrijwilligersAcademie073 is een doorlopend educatieprogramma voor vrijwilligers in zorg, welzijn, buurtwerk, sport en cultuur. Door middel van workshops, cursussen, lezingen en activiteiten vergroten vrijwilligers hun kennis en vaardigheden en breiden hun portfolio uit. Naast het educatieprogramma verzorgt de VA073 jaarlijks de ontmoetingsweek Kracht van de Stad in april, waar studenten, vrijwilligers, beroepskrachten en bedrijven kennis en ervaring uitwisselen. Kijk voor meer informatie op vrijwilligersacademie073.nl. 

Mooi zo Goed zo, partners in Sociale Sponsoring
Mooi zo Goed zo legt verbindingen tussen vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Door uitwisseling,samenwerking en (sociale) sponsoring  worden projecten gerealiseerd ten behoeve van de samenleving. Kijk voor meer informatie op mzgz.nl.

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2017

Naar boven

Welzijnswerk Divers

Het welzijnswerk is voor mensen die (even) een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld door een financieel of persoonlijk probleem, eenzaamheid, een beperking of ouderdom. Bij Welzijn Divers werken beroepskrachten én vrijwilligers. Samen zorgen zij voor hulp en aandacht, zowel voor groepen als individuen. Mensen kunnen snel en gemakkelijk (zonder indicatie) via het wijkplein of een wijkwerker bij het welzijnswerk terecht. Welzijnsdiensten zijn meestal gratis, soms wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Enkele diensten:
Vrijwillige thuishulp (VTH)
Aanvraag via het wijkplein. Via de VTH bieden vrijwilligers hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking die zelfstandig of thuis wonen en mantelzorgers. Denk aan: gezelschap, wandelen, oppas, of klusjes in en om het huis, boodschappen doen en administratie. De VTH bemiddelt tussen de cliënt en de vrijwilligers en begeleidt de vrijwilligers. Cliënt betaalt alleen extra kosten, zoals parkeren, uitstapjes en gebruikt materiaal bij klussen.

Dementievrijwilliger VTH 
Een dementievrijwilliger biedt praktische ondersteuning en een luisterend oor aan mensen met dementie en hun naasten (mantelzorgers). Indien wenselijk ondernemen zij ook activiteiten met de dementerende oudere.

Hulpdienst KOM-Rosmalen
helpt ouderen die zelfstandig wonen en praktische hulp nodig hebben. Het betreft de wijken: 't Ven, Hondsberg, Centrum, Molenhoek en de Overlaet. De vrijwilligershulp bestaat uit: vervoer indien nodig, hulp bij kleine klusjes in/om huis, assistentie bij het doen van boodschappen, begeleiding bij een bezoek aan arts. Informatie over werkwijze en bereikbaarheid via Wijkplein Rosmalen of vrijwilligethuishulp@divers.nl.

Hulpdienst Hintham
helpt inwoners met een beperking in Hintham en senioren die zelfstandig wonen met praktische hulp door vrijwilligers. De hulp bestaat uit: vervoer indien nodig, hulp bij kleine klusjes in/om huis, assistentie bij het doen van boodschappen, begeleiding bij een bezoek aan arts. Informatie over werkwijze en bereikbaarheid via Wijkplein Rosmalen of vrijwilligethuishulp@divers.nl.

Hulpdienst Maliskamp/Sparrenburg
helpt ouderen die praktische hulp nodig hebben een geen (of onvoldoende) beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Vrijwilligers helpen bij het boodschappen doen en/of begeleiding bij vervoer naar een medische afspraak.

Bereikbaarheid via het Wijkplein Rosmalen*.Specialist Ouderenwerk Divers
De specialist ouderenwerk wordt  ingezet bij casussen die vragen om specifieke kennis en kunde van de doelgroep ouderen en de voorzieningen die hierop aansluiten.  Denk hierbij aan gezondheidsklachten die vaak bij ouderen voorkomen en vragen om een speciale benadering zoals dementie en/of specifieke probleemgebieden die op de voorgrond treden naarmate de leeftijd vordert zoals eenzaamheid, rouwproblematiek en verminderd functioneren.

Bij het welzijnswerk hoort ook: de vrijwilligerscoördinatie VWC073, Jongerenwerk JPP (i.s.m. andere organisaties en de Gemeente).

Kijk ook in deze rubriek (Welzijn) bij Seniorenprojecten.
Kijk voor alle informatie op divers.nl.

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2017

Naar boven

Wijkpleinen

In ‘s-Hertogenbosch zijn zeven wijkpleinen in verschillende wijken. Bewoners kunnen hier dichtbij en laagdrempelig terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen, maar ook voor mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk. De frontdesk van het wijkplein bestaat uit vrijwilligers, zij kunnen een beroep doen op een backoffice van professionals. Ieder wijkplein heeft spreekuren van diverse organisaties/instanties variërend van de politie tot woningcorporatie.

De wijkpleinen hebben ook specifieke projecten zoals bijvoorbeeld het Klapperproject, voor mensen  die geen overzicht meer hebben in de administratie en hun papieren weer op orde willen hebben. Kijk voor het wijkplein in uw wijk op onderstaande links.

Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2016

Naar boven