Welzijn & hulpverlening

MEE, ondersteuning bij leven met een beperking

MEE regio ’s-Hertogenbosch

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Men kan bij MEE terecht voor vragen en problemen op alle levensgebieden; van opvoeding en ontwikkeling en leren en werken, tot samenleven en wonen of regelgeving en geldzaken.

Iedereen (jong én oud) met een beperking of chronische ziekte  kan bij MEE terecht.

MEE helpt mensen deze problemen zelf op te lossen door hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van het netwerk te benutten. Doel is de zelfredzaamheid te vergroten en bij te dragen aan meer kwaliteit van leven.

Dat doen ze door met de cliënt te kijken welke mensen in de omgeving ondersteuning kunnen bieden. Samen wordt aan een netwerk gebouwd van mensen die mee kunnen denken over oplossingen. MEE biedt ook individuele begeleiding, organiseert cursussen en trainingen en wijst mensen op vrijwilligershulp. MEE kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van een indicatie of het verkrijgen van een juiste diagnose. Ze legt contact met organisaties en wijst mensen op initiatieven die hen verder kunnen helpen. 

Eenvoudige vragen worden direct beantwoord door een medewerker van MEE. Als dat niet mogelijk is volgt een gesprek. Samen met de klant kijkt de consulent van MEE wat nodig is om weer zelf verder te kunnen. De consulent biedt ondersteuning waar nodig.

De inzet van MEE

  • is gratis en men heeft geen verwijzing nodig;
  • is onafhankelijk. MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars;
  • duurt zo kort mogelijk;
  • voorkomt nieuwe problemen. MEE  helpt mensen om problemen zelf op te lossen, waardoor men beter is opgewassen tegen eventuele nieuwe problemen.

MEE geeft trainingen aan professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met een beperking of chronische ziekte. Kennis en ervaring wordt ingezet om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

MEE biedt ook onafhankelijke cliëntondersteuning bij het (keukentafel)gesprek met de gemeente. De cliëntondersteuners van MEE kunnen het gesprek mee voorbereiden en tijdens het gesprek aanwezig zijn ter ondersteuning. Meer informatie.

Bij langdurige zorg (Wlz)
MEE helpt ook mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het betreft bijvoorbeeld vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm. Ook kan het zijn dat men ontevreden is over de zorgaanbieder die men al heeft en wil veranderen van aanbieder. De clientondersteuning van MEE is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoor. Meer informatie.

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven