Welzijn & hulpverlening

Hulpverlening

Jeugdhulp

Het doel is ervoor te zorgen dat kinderen veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving op kunnen groeien. Soms is daar extra zorg of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de uitvoering zijn contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp.

Wie kan waar terecht?

Met vragen of zorgen over (het gedrag van) het kind kunnen ouders en verzorgers in eerste instantie terecht bij de verschillende jeugdprofessionals die het kind en de situatie al kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school, de peuterspeelzaal of uw huisarts. Bij ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding, kan men ook maatschappelijk werk inschakelen.

Is er meer hulp of gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan verwijzen de jeugdprofessionals door naar het sociaal wijkteam waarin verschillende disciplines samenwerken, zoals de wijkverpleegkundige, (school) maatschappelijk werker en deskundige jeugdzorg.

Als het nodig is, wordt samen met een medewerker van het sociaal wijkteam een plan gemaakt voor het gezin. In het plan staat hoe gewerkt wordt aan oplossingen: de klant zelf, samen met zijn/haar omgeving, met vrijwilligers in de wijk of met specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld GGZ-jeugd.

Praktische informatie

Voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 06 april 2017

Naar boven

Sociale Wijkteams (SWT)

Samen met de medewerker van het SWT worden problemen aangepakt op het gebied van gezondheid, woonsituatie, werk, de opvoeding van de kinderen en financiën.

Het SWT wordt ingeschakeld wanneer er meer problemen tegelijkertijd spelen en men het overzicht dreigt te verliezen. Wanneer anderen dichtbij huis (huisarts, school of het kinderdagverblijf, een wijkplein of maatschappelijk werk) voldoende kunnen helpen is doorverwijzing naar een SWT overbodig.

In een sociaal wijkteam werken hulpverleners met verschillende achtergronden samen. Mensen die ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van jeugd, maatschappelijk werk, ouderen of mensen met beperkingen.

In een of meerdere gesprekken wordt een plan opgesteld dat wordt uitgevoerd met ondersteuning van de medewerker van het SWT. De medewerker van het sociaal wijkteam haalt er andere professionele hulp bij als dit nodig is. Voorop staat wat de klant zelf kan doen/regelen. Ook wordt bekeken of mensen uit de omgeving kunnen helpen en wat de klant zelf bij kan dragen aan zijn/haar omgeving.

Praktische informatie

Ondersteuning van het sociaal wijkteam is gratis.
De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale wijkteams. Voor meer informatie www.s-hertogenbosch.nl
Plattegrond gebiedsindeling sociale wijkteams (pdf)

Laatst bijgewerkt op: 06 april 2017

Naar boven