Welzijn & hulpverlening

Gelijke behandeling

RADAR bureau voor gelijke behandeling/tegen discriminatie

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in den Bosch (regio's Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid).

RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking en deelt kennis. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt. 

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt bijvoorbeeld op grond van huidkleur/afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap kan bij RADAR terecht.

RADAR ontplooit diverse activiteiten om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan:

• Advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie
• Registratie en monitoring van klachten en meldingen
• Onderzoek, analyse en rapportage
• Beleidsbeïnvloeding en advisering van instellingen en organisaties
• Voorlichting en training

Voor meer informatie: https://radar.nl/

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven