Welzijn & hulpverlening

Dagbesteding, dagbehandeling en begeleiding in groepsverband met indicatie

Activiteitencentrum Duinendaal

Activiteitencentrum Duinendaal biedt een laagdrempelige vorm van dagbesteding aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan neemt een centrale plaats in. Er wordt professionele begeleiding en verzorging geboden. Duinendaal werkt met een vaste dagindeling en een vast programma-aanbod waarin creatieve- en recreatieve activiteiten, houtbewerking, bewegings- en tuinactiviteiten zijn opgenomen. Het AC beschikt ook over een eigen CopyService waar door cliënten arbeidsmatig wordt gewerkt. Per dagdeel worden er ongeveer 8 verschillende activiteiten aangeboden. Samenspel met de buurt de Rompert is belangrijk voor AC Duinendaal. Voor meer informatie: swzzorg.nl/activiteitencentrum-duinendaal

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Sint Jozefoord

Sint Jozefoord biedt dagbesteding aan zelfstandig wonende ouderen. De dagen hebben een vast programma, met een goede afwisseling van activiteiten en rust. Naast het bieden van structuur is de dagbesteding erop gericht ouderen zo actief en vitaal mogelijk te houden. Voorbeelden van de activiteiten zijn wandelen, bewegen, muziek maken (of luisteren), zingen, schilderen, tuinieren, biljarten, knutselen en handwerken. Jozefoord biedt ook geheugentraining en andere activiteiten aan die ervoor zorgen dat de geest scherp blijft, zoals de krant lezen. Doel is dat ouderen elkaar ontmoeten en meedoen met activiteiten. Daarnaast wordt altijd gezorgd voor een warme maaltijd, die – zo mogelijk – samen met ouderen wordt bereid. Voor de oudere bewoner uit Nuland, Vinkel en omgeving, die nog zelfstandig woont en soms wat vergeetachtig wordt. Sint Jozefoord biedt zeven dagen per week dagbesteding aan, maar men kan er zelf voor kiezen het programma op minder dagen of dagdelen te volgen. Waar nodig wordt professionele ondersteuning aangeboden bij de persoonlijke verzorging. De dagbesteding duurt altijd van 10.00 tot 16.00 uur. In principe regelt men zelf het vervoer; Jozefoord kan hier eventueel bij helpen. Men kan terecht bij de dagbesteding van Sint Jozefoord wanneer men beschikt over een Wmo-indicatie van de gemeente of een Wlz-indicatie van het CIZ. Ook met een persoonsgebonden budget kan men gebruikmaken van dagbesteding. Een deel van de kosten voor de dagbesteding wordt vergoed. Daarnaast betaalt men een eigen bijdrage.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Stadsboerderij Op Eyghen Wijze

Stadsboerderij Op Eyghen Wijze biedt de hele week door activiteiten aan zoals bewegen op muziek, dagelijkse wandelingen (zowel korte als lange afstanden), schilderen, puzzelen, geheugenfitness in spelvorm, seizoensgebonden activiteiten  en thema’s zoals de feestdagen. Veel van de activiteiten zijn gerelateerd aan het boerenleven. Ruimtes zijn duurzaam ingericht en goede zorg voor de aarde is een belangrijke waarde. De dagbesteding is bedoeld voor ouderen met een lichte lichamelijke, psychische of sociale problematiek en/of vormen van dementie. Er wordt samengewerkt met andere ondernemers van de stadsboerderij Eyghen Tijds, zoals voor de naschoolse opvang, spelletjes met kinderen en andere activiteiten. Er is een imker, een muziekschool, een moestuin en in de toekomst komen er een bakkerij en een kaasmakerij. Ook wordt hard gewerkt om het mogelijk te maken een biljartclub op te zetten. 

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Stichting Buiten Gewoon, woon- en werkboerderij in Berlicum

Werkboerderij Buiten Gewoon is een dagbestedingslocatie van Cello.

Doel is deelnemers werk aan te bieden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Daartoe wordt flexibele en professionele ondersteuning geboden. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: kruiwagens vol scheppen met compost, hokken schoonmaken, plantjes zaaien en oogsten in de kas of buiten. Bij slecht weer worden in de werkschuur geschenkartikelen en andere producten gemaakt van natuurlijke materialen, die door bezoekers gekocht kunnen worden. De werkboerderij beschikt over een werkschuur, kas, een pluktuin en moestuin, een boomgaard en verschillende dierenverblijven.

De werkboerderij is er voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige handicap. Van de deelnemers oftewel hulpboeren wordt verwacht dat ze stuurbaar zijn en mogelijkheden hebben om te leren. Bovendien moet men in staat zijn in meer of mindere mate contact met de omgeving/bezoekers aan te gaan. De nadrukkelijke wens is om de verbinding met de samenleving (dorp) aan te gaan. Bijvoorbeeld door de verkoop van groenten of fruit en door het open stellen van de tuin en dierenverblijven voor de omgeving. Kijk voor meer informatie op: http://www.werkboerderijbuitengewoon.nl

Laatst bijgewerkt op: 31 juli 2017

Naar boven

Vivent

Vivent Dagactiviteiten
Vivent biedt zelfstandig wonende ouderen de gelegenheid om in gezelschap van leeftijdsgenoten de dag door te brengen. De dagactiviteiten kunnen in het teken staan van ontspanning, het bijhouden van de dagelijkse routine of sociale activiteiten. Alle dagactiviteiten gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer. Dagactiviteiten dragen bij aan ontlasting van de mantelzorger. Dagactiviteiten zijn bedoeld voor ouderen (vanaf 55 jaar) die naast andere hulp, zoals thuiszorg of mantelzorg, extra ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks functioneren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat men zich alleen voelt of het niet helemaal kan redden thuis. Ook ter overbrugging van de periode tot verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis kan men deelnemen aan dagactiviteiten. Dagactiviteiten bieden volop mogelijkheden tot contact. Er wordt een uitgebreid programma aangeboden. Dat kan bestaan uit handvaardigheid, spellen, geheugentraining, lezen, praten, wandelen of  bewegen. Vivent biedt dagactiviteiten aan op verschillende locaties in Den Bosch, Rosmalen (zie ook hierboven: Stadsboerderij Op Eyghen Wijze), Vught, Boxtel, Berlicum, Schijndel (zie ook hieronder: Zorgboerderij De Heesdonck) en Den Dungen. Men kan één of meerdere dagen per week deelnemen. De dagactiviteiten beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur.  Als de deelnemer thuis woont en een indicatie heeft voor begeleiding in groepsverband, kan deze meestal zonder extra kosten deelnemen aan de dagactiviteiten. Men betaalt dan wel de vastgestelde eigen bijdrage die is verbonden aan de indicatie. Heeft de deelnemer geen indicatie, dan wordt een vast bedrag per dag betaald. 

Vivent Dagbehandeling Dementie bij jonge mensen
Vivent heeft een speciale dagbehandeling ontwikkeld die aansluit bij de behoeftes van deze doelgroep. Er is aandacht voor de levensfase van jonge mensen met dementie: normaliter een fase waarin men maatschappelijk en sociaal zeer actief is. De diverse activiteiten zijn erop gericht te leren omgaan met deze onverwachte wending in het leven. Mensen met een vorm van dementie op een ongebruikelijk vroege leeftijd (jonger dan 65 jaar).

Vivent Dagbehandeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
De dagbehandeling biedt zorg op lichamelijk, sociaal en psychologisch gebied. Daarnaast kan men gebruik maken van een psycholoog, arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Men kan ook deelnemen aan het dagbestedingsprogramma. Hier wordt, indien wenselijk professionele begeleiding geboden. Door de dagbehandeling wordt vaak het thuisfront ontlast. Voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) die nog wel in staat zijn om thuis te blijven wonen, maar overdag extra zorg nodig hebben. De dagbehandeling is van maandag tot en met vrijdag geopend. Cliënten kunnen er één tot meer dagen per week terecht. Voor de dagbehandeling voor mensen met NAH heeft men een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor deelname aan de dagbehandeling moet een eigen bijdrage betaald worden. De hoogte hiervan kan berekend worden op de website van het CAK. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, is eveneens een indicatie van het CIZ nodig. Deze vergoeding kan ontvangen worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als de vraag om zorg niet (geheel) wordt vergoed, kan gebruik gemaakt worden van de behandeling van Vivent Mariaoord door de zorg zelf te betalen. 

Vivent Dagbehandeling somatiek bij lichamelijke problemen
De dagbehandeling Somatiek biedt een vast basisprogramma waarin ondersteuning, begeleiding en behandeling zijn opgenomen, maar er is ook ruimte voor sociale contacten en ontspanning. Verschillende behandelaars (bijvoorbeeld een arts, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist) kijken samen met de cliënt welke mogelijkheden er zijn om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren. Door het bieden van de juiste zorg op het juiste moment, wordt beoogd dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren. De dagbehandeling somatiek is bedoeld voor mensen die thuis wonen, maar moeilijkheden ondervinden bij het lichamelijk functioneren. Voor dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Afhankelijk van het inkomen wordt een eigen bijdrage betaald. Er wordt een taxibedrijf ingezet voor vervoer.

Vivent Dagbehandeling voor mensen met dementie
De dagbehandeling voor mensen met dementie en geheugenproblemen biedt afhankelijk van de individuele doelstelling verzorging, behandeling, begeleiding en activering gedurende enkele dagen per week. De dagbehandeling Psychogeriatrie ontvangt mensen met geheugenproblemen of dementie. Dit zijn ouderen die thuis, in een verzorgingshuis of in een woonzorgcentrum wonen. Afhankelijk van het tijdstip biedt Vivent verschillende activiteiten en bezigheden aan. Het dagprogramma bevat een vaste herkenbare structuur dat in overleg wordt samengesteld. Elke activiteit heeft een eigen doelstelling. De doelstellingen variëren van behandeling tot het creëren van een goede sfeer. Zij bieden activiteiten op het gebied van ontspanning (bijvoorbeeld zingen en dansen), dagelijkse routine (bijvoorbeeld bewegen, koken, boodschappen doen) en sociale activiteiten (bijvoorbeeld gezelschapsspelen, bespreken van de krant, tafelgesprekken).  Zij vullen dit aan met creatieve activiteiten speciaal voor mensen met dementie zoals schilderen, handwerken en drama. Ook worden specifieke geheugenactiviteiten aangeboden om het geheugen en het denken te trainen:

  • De geheugengroep: voor iedere nieuwe cliënt, begeleid door de psycholoog en een medewerker.
  • De gespreksgroep: bijeenkomsten waarin de beleving van de geheugenproblemen en tips centraal staan. Daarin wordt ook uitleg gegeven over dementie.
  • Geheugenfitness: een training waarbinnen de verschillende gebieden van het geheugen worden geactiveerd. Er worden strategieën en tips uitgewisseld.
  • Geheugenspel: activering van het geheugen in spelvorm

Voor dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. De dagbehandeling is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Vivent Kopgroep: ontmoetingsgroep voor mensen met geheugenproblemen
De Kopgroep is een ontmoetingsgroep voor acht tot tien mensen met zogenaamde 'kopzorgen' oftewel geheugenproblemen. Zij worden begeleid door een groepsbegeleider en een psycholoog. De deelnemers bespreken hier wat hen bezighoudt rondom hun geheugenproblemen. Tijdens de bijeenkomsten worden thema's aangeboden. Je kunt daarbij denken aan het verlies van zelfstandigheid, het openlijk spreken over geheugenproblemen, hoe werkt het geheugen en hoe gaat het in de toekomst.  Voor deelname aan de Kopgroep heeft men een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mogelijk moet een eigen bijdrage betaald worden.

Vivent Zorgboerderij Heesdonck Schijndel
Vivent biedt dagactiviteiten aan op Zorgboerderij De Heesdonck in Schijndel. De zorgboerderij biedt ouderen een zinvolle en aangename dagbesteding. Van het verzorgen van planten en dieren tot samen koken met ingrediënten uit de groentetuin. Ook knutselen of een spelletje doen behoren tot de mogelijkheden. En er is volop gelegenheid om te wandelen op het erf en door de tuin met aangelegde wandelpaden. De Heesdonck heeft bovendien een visvijver en een jeu-de-boulesbaan. Het doel is mensen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen en zo tevens mantelzorgers te ontlasten. Zorgboerderij De Heesdonck is er voor ouderen. Hun aanbod is bedoeld voor mensen die structuur en aansturing nodig hebben en waarvan een goede dagindeling niet meer vanzelfsprekend is. Het gaat voornamelijk over:

  • Ouderen met een lichamelijke beperking
  • Ouderen met geheugenproblemen
  • Ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld
  • Ouderen met niet-aangeboren hersenletsel

Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten dient men een indicatie te hebben van: WMO - ZIN/ WMO - PGB/ WLZ - ZIN/ WLZ - PGB/ Particulier De zorgboerderij is open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en bij voldoende aanmeldingen ook op zaterdag. 

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Zorgboerderij De Deel

Zorgboerderij De Deel biedt een afwisselende en gezellige dagbesteding aan. Er is ruimte voor iedereen om zijn/haar kwaliteit in te zetten, om vaardigheden te leren en te behouden. Voor mensen met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 16 tot en met 99 jaar. Met 4 vaste personeelsleden en een team van enthousiaste vrijwilligers en stagiaires worden de deelnemers op maat begeleid. Zie ook zorgboerderijdedeel.nl

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Zorgboerderijen BrabantZorg in de regio

Een zorgboerderij biedt een zinvol dagprogramma met herkenbare activiteiten aan ouderen in een kleinschalige omgeving. Voorbeelden van activiteiten zijn: meehelpen met het voederen van de dieren, eieren rapen, wandelen, de krant lezen en genieten van de samen gemaakte maaltijd. Er wordt beoogd dat men kan genieten van de natuur, rust en ruimte en deel kan nemen aan  activiteiten en werkzaamheden die het welzijn bevorderen. En dat alles zonder dat er eisen worden gesteld aan werktempo en kwaliteit van de productie. Op de zorgboerderij worden cliënten aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun tekorten. Door deelname aan het programma voelt men zich vaak beter en kan de vraag naar zorg mogelijk afnemen of een snelle achteruitgang beperkt worden. Ook doet men makkelijker contacten op met de andere bezoekers en begeleiders en zo neemt het sociale isolement af. Tot slot biedt het programma ook mantelzorgers wat tijd voor zichzelf. Op deze manier kunnen zij de zorg thuis langer en beter volhouden. De boerderijen richten zich op verschillende doelgroepen ouderen. Behalve de professionele medewerkers, werken op de zorgboerderij ook vrijwilligers.

BrabantZorg werkt samen met 3 zorgboerderijen. Informatie is verkrijgbaar bij de klantenservice van BrabantZorg. De boerderijen zijn te vinden in Mill (boerderij De Horst), in Uden (De Lisse) en in Sint Oedenrode (De Dommelhoeve). Kijk op brabantzorg.eu

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Zorggroep Elde Dagbesteding voor Turkse en Marokkaanse ouderen Şefkat

Dagverzorging Şefkat biedt dagverzorging, speciaal voor Turkse en Marokkaanse ouderen, met cultuurgebonden activiteiten. Activiteiten variëren van geheugentraining, bewegen, het lezen van de krant tot het luisteren naar muziek. ’s Middags eet men gezamenlijk een warme maaltijd. Om deel te nemen aan de dagbesteding heeft men een indicatie WMO-ondersteuning nodig. Ook met een persoonsgebonden budget (PGB) kan gebruik gemaakt worden van dagbesteding. Men kan op één of meerdere dagen deelnemen aan de dagbesteding tussen 10:00-17:00 uur.
Voor meer informatie: zge.nl

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven