Welzijn & hulpverlening

Buurtbemiddeling073

Buurtbemiddeling073

Bekend maakt bemind
Buurtbemiddeling levert sinds 2003 haar bijdrage in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en later ook in Nuland en Vinkel en omgeving, om te voorkomen dat conflictsituaties met buren of in buurten uit de hand lopen. Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk en het huis waarin hij of zij woont. Toch komt het wel eens voor dat een situatie ontstaat waarin buren (over)last van elkaar hebben en zich gaan ergeren. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt gepraat met de ander, maar over de ander……
Vaak leidt dat tot veranderend contact (pesterijen, ruzie) of zelfs helemaal geen contact (ontwijken, negeren). Buurtbemiddeling kan u ondersteuning bieden.
Een van de belangrijkste doelen is om bewoners te leren hoe zij zelf het beste met elkaar of de situatie om kunnen gaan. Daarnaast draagt de inzet van buurtbemiddeling bij aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt en is minder vaak politie of andere maatschappelijke hulpverlening nodig voor het ‘oplossen van conflicten’.

Wat doet Buurtbemiddeling073?
Speciaal daarvoor opgeleide bemiddelaars komen bij mensen thuis om te horen wat er speelt. Zij gaan met alle betrokkenen in gesprek zonder een oordeel te geven, de bemiddelaars zijn neutraal. Als blijkt dat de betrokken buren samen naar een oplossing willen zoeken, wordt er een bemiddelingsgesprek georganiseerd. De deelnemende buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen en dat van de anderen te horen. De bemiddelaars helpen om het gesprek tussen buren goed te begeleiden. De oplossing komt van de buren zelf, zij bepalen samen wat voor hen de beste situatie is!
Gemaakte afspraken worden op papier gezet en door alle buren ondertekend. Na een aantal weken volgt dan een telefoontje door de bemiddelaars om te horen hoe het gaat. Meer informatie vindt u op buurtbemiddeling073.nl

bbm073_klein_Web.jpg

Laatst bijgewerkt op: 07 juni 2017

Naar boven