Welzijn & hulpverlening

Alarmeringssystemen, valdetectie en veiligheid

Alarmeringsystemen, valdetectie en veiligheid

Allereerst: zet in uw eigen mobiele telefoon een ICE (In case of emergency) nummer: het telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood. Alle hulpdiensten zoeken op dit nummer.

Alarmeringsystemen
Een passend alarmeringsysteem geeft extra zekerheid en veiligheid. Er zijn verschillende systemen, met specifieke functies:

  • alleen binnenshuis (bijv. CSI, alleen bereik in en direct rond de woning)
  • binnen- en buitenshuis, met GPS-locatiebepaling; (bijv. bij Vivent alarmering, bereik in en rond
    de woning circa 50 meter)
  • mogelijkheid tot het instellen van een geo-zone (een fictieve cirkel om de leefomgeving heen);
  • alarmopvolging door eigen mantelzorgers (bekijk bijv. Wuzzi Alert)
  • alarmopvolging door een centrale (kijk bij Welzijnservices of CSI)
  • alarmopvolging door een zorginstelling (kijk bij Vivent Alarmering).

Tegemoetkoming in de kosten
De voorziening moet eerst bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd. De meeste zorgverzekeraars hebben een overeenkomst met CSI Service voor alarmsystemen. Zijn er medische redenen voor personenalarmering, dan vergoedt de zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. Hiervoor is  een verklaring van de huisarts nodig, waarin staat dat de personenalarmering nodig is. Alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten voor de meldkamer zijn voor eigen kosten. Informeer ook bij de zorgverzekeraar. 

Websites algemene info:
Valpreventie.veiligheid.nl  
veilgheid.nl

Alarmnummers
112 voor Politie, Brandweer, Ambulance bij spoed

0900 88 44 Politie (bij niet dringende zaken zoals diefstal, vernieling etc)

088 0208 208 Brandweer (bij niet dringende zaken zoals wateroverlast of kleine buitenbrandjes)

0800 7000 meld misdaad anoniem

0800 8112 Politie teksttelefoonlijn doven/slechthorenden.

Zet het ICE (in case of emergency) telefoonnummer in uw eigen mobiele telefoon: nummer contactpersoon in geval van nood. Alle hulpdiensten zoeken op dit nummer.

CSI Service csiservice.nl
CSI Service Personenalarmering heeft een overeenkomst met de meeste zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar betaalt de aansluitkosten en een deel van de maandelijkse kosten voor een personenalarmering, mits sprake is van medische noodzaak. De cliënt draagt een zender met een alarmknop, in huis staat een alarmapparaat dat aangesloten is op een vaste telefoon.  Bereik: alleen in en direct rond de woning. Uw opgegeven contactpersonen worden door de meldkamer gealarmeerd wanneer u het alarm gebruikt.

Vivent Alarmering  vivent.nl/alarmering
De cliënt draagt een zender met alarmknop, in huis staat een alarmapparaat dat aangesloten is op een vaste telefoon. Bij alarm neemt de Zorgcentrale van Vivent contact op met de contactpersoon of als het nodig is met arts of ambulance. Bereik: in en rond de woning, ongeveer 50 meter.

Wuzzi Alert  wuzzialert.com
Wuzzi is een mobiel alarmsysteem waarvoor geen vaste telefoonaansluiting nodig is. De gebruiker draagt een klein lichtgewicht mobiel apparaatje.  Er wordt contact opgenomen met de familie, mantelzorger of zorgverlener via hun telefoon. Zij krijgen een gesproken boodschap inclusief de positie door. Vervolgens kunnen zij met elkaar praten. Bereik: binnen en buiten de woning onbeperkt, ingebouwd volgsysteem.Uitvoering: hanger, clip of horloge, met mogelijkheid van ingebouwde valdetectie.

Welzijnservices welzijnservices.nl
Personenalarmeringssysteem: met één druk op de knop de eigen meldkamer van Welzijnservices alarmeren, via (beeld)bellen. De centralist op de meldkamer zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling van de meldingen. Deze meldkamer is 24/7 bemand voor verschillende soorten personenalarmeringssystemen.

VOS Veilig Op Stap veiligopstap.nl
VOS biedt een multimediaal oproepsysteem aan: mobiel, sms, e-mail en website. Vaste telefoonaansluiting is niet nodig. De cliënt draagt een locator met een ingebouwde mobiele telefoon en satellietnavigatie. Er wordt contact gelegd met maximaal 5 door u opgegeven telefoonnummers. Systeem is inclusief valpreventie. Bereik: binnen en buiten de woning onbeperkt.

Witte Kruis Internationaal Medisch Alarmsysteem (Witte Kruis IMA) internationaalmedischalarmsysteem.nl
Het Witte Kruis IMA is een rvs-alarmpenning waarin de belangrijkste medische gegevens van de cliënt zijn gegraveerd. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de IMA alarmcentrale. Het IMA is met name voor medische aandoeningingen die niet direct herkenbaar zijn voor hulpverleners. Alleen geautoriseerde hulpverleners mogen de medische dossiers opvragen bij de IMA-centrale.

Sleutelkluisje
Een veel gebruikte methode voor het veilig opbergen van de huisdeursleutel is een sleutelkluisje. Met een (pin)code kan een hulpverlener of sleutelhouder het kastje openen. Kastje bij voorkeur niet in het zicht ophangen. Kosten voor een kluisje met Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) rond de € 300. Te verkrijgen via de thuiszorgoranisatie of via bijv. internetwinkels. 

Laatst bijgewerkt op: 09 december 2015

Naar boven