Vervoer

Speciaal Taxivervoer

MEE op Weg

MEE op Weg biedt mensen met een beperking meer mogelijkheden om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Zij willen bewerkstelligen dat niet langer automatisch wordt ingezet op speciaal vervoer voor mensen met een beperking.

MEE op Weg werkt samen met vrijwilligers (OV-maatje of fietsmaatjes). De OV-/Fietsmaatjes maken samen met een consulent van MEE een avonturenplan, dat past bij de deelnemer en het OV-/Fietsmaatje. Vervolgens gaat het OV-/Fietsmaatje samen met de deelnemer op reis/avontuur van A naar B. Dit kan zijn met de bus, op de fiets of gewoon lopend.

MEE zoekt daarbij de verbinding en samenwerking met verschillende partijen zoals gemeenten, ouders/verzorgers, zorgaanbieders, leerkrachten, chauffeurs en/of andere betrokkenen.

Kijk voor meer info op mee.nl (zoek naar mee-op-weg).

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Regiotaxi Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN)

Regiotaxi 's-Hertogenbosch
Regiotaxi ’s-Hertogenbosch is een deeltaxi die rijdt in Den Bosch, Vught, Schijndel, St. Michielsgestel, Haaren, Heusden en Boxtel: een  rit moet beginnen of eindigen in één van deze gemeenten.  Zij is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Dat kan zijn in verband met een beperking, maar ook bijvoorbeeld omdat de gewone bus ’s avonds niet rijdt. De Regiotaxi is niet gebonden aan haltes en stations. Men wordt binnen de regio gehaald en gebracht van deur tot deur.

Wmo-reizigers
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Personen die door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen bij hun gemeente een Wmo-vervoerspas aanvragen. Een Wmo consulent bepaalt of die wordt verstrekt. Met een Wmo-pas betaalt men een lager tarief voor vervoer door de regiotaxi. Rolstoelbussen zijn beschikbaar.

OV-reizigers
De Regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer  (OV). Iedereen kan er in principe gebruik van maken.

Maar let op: sinds kort is er een beperking van kracht voor de OV-reiziger. Als de OV-reiziger de regiotaxirit ook met het reguliere openbaar vervoer kan maken is een bindend OV advies van toepassing. Dit advies kan worden gegeven als men een reservering wil maken. De OV-reiziger mag dan niet reizen met de regiotaxi tegen het tarief van € 1,95. De OV-reiziger mag het bindend OV advies negeren om toch met de regiotaxi te reizen maar betaalt dan het hogere tarief van € 4,50 per zone. Men krijgt een OV-advies als voor die rit het OV een redelijk alternatief is.

De reden is dat de regiotaxi ten opzichte van het OV een dure voorziening is. Er gaat per reizigerskilometer veel meer subsidie naar de regiotaxi dan naar het OV. De provincie vindt dat het beschikbare subsidiegeld zo goed mogelijk besteed moet worden. Ze wil de regiotaxi dus alleen inzetten voor ritten die men niet goed met het OV kan maken.

Medische begeleiding
Is medische begeleiding altijd noodzakelijk, bijvoorbeeld bij epilepsieof Alzheimer, dan krijgt de reiziger van de gemeente een Wmo-vervoerspas met gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente geeft dat door aan de vervoerder. Men mag zelf bepalen wie de medisch begeleider is, maar mag dan niet meer alleen reizen.

Sociale begeleiding
Als Wmo-reiziger zonder medischenoodzaak met iemand samen reizen heet ‘sociale begeleiding’. Eén medereiziger betaalt hetzelfde lage Wmo-tarief (€ 0,65  per zone) als de pashouder.

Dieren meenemen
Blindengeleidehonden of andere hulphonden, reizen gratis mee met een betalende passagier. Huisdieren in een tas of kooi, mogen op schoot van de reiziger worden vervoerd. Voor overige huidieren betaalt men de helft van het OV-tarief.

Prijs en reservering
De prijs van een rit met de Regiotaxi wordt uitgedrukt in zones. Een reis met de Regiotaxi ’s-Hertogenbosch bestaat uit maximaal 6 zones: de zone waar men instapt en maximaal 5 aansluitende zones. De gemeente kent per kalenderjaar aan Wmo-reizigers een beperkt aantal zones toe.

Betaling: voor vertrek bij de chauffeur of via een automatische incasso. Wmo-reizigers betalen € 0,65 per zone. Zonder Wmo-vervoerspas kost het € 1,95 per zone. Langer reizen is voordeliger met het landelijke vervoerssysteem Valys.

Een rit reserveren kan telefonisch of via de website. Bij het reserveren moet altijd worden doorgegeven: naam en pasnummer, de datum waarop men wil reizen, hoe laat men wil vertrekken of ergens wil aankomen, adres en postcode van het vertrekpunt en van de bestemming, aantal reizigers (alleen of met een medisch of sociaal begeleider), of men een rolstoel, rollator, bagage of een hulphond meeneemt en een telefoonnummer.

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven

Seniorenbus

Stichting Seniorenbus is een vervoersdienst door vrijwilligers, voor alle 65+'ers uit ’s-Hertogenbosch, Vinkel en Nuland. Naast de chauffeur rijdt een vrijwilliger mee. De bus biedt plaats aan 5 passagiers.

De Seniorenbus rijdt maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Men moet uiterlijk 1 dag van tevoren boeken vóór 15.00 uur. Een rollator kan mee, een rolstoel niet.

Een jaarabonnement is € 60,- (er wordt maandelijks € 5,- automatisch geïncasseerd) De ritprijs is € 0,50 in ‘s-Hertogenbosch, Vinkel en Nuland. Men kan in de bus met gepast geld bonnenboekjes kopen voor € 5,00.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Stichting Coassistencia

Een stichting voor vrij en onafhankelijk invalide vervoer!

Coassistencia heeft de beschikking over 3 volledig aangepaste invalide bussen, die geleend kunnen worden. Het doel van Coassistencia is kwaliteit van leven verbeteren door mobiliteit, invalide vervoer te delen. Rolstoel gebonden mensen kunnen deze bus/auto lenen tegen benzinevergoeding en een vrijwillige onkostendonatie van een paar euro.

Voor het ter beschikking stellen van een auto, zijn er een aantal spelregels. Er is een verklaring nodig van de huisarts of revalidatiearts, dat de aanvrager rolstoel gebonden is. Daarnaast moet men een kopie aanleveren van een geldig rijbewijs van de chauffeur en een getekende leenovereenkomst waarin men aangeeft akkoord te gaan met een eigen risico van €300,-. Men ontvangt de auto met een volle tank en brengt de auto ook weer retour met een volle tank. Men wordt verzocht een vrijwillige onkostendonatie te doen.

Kijk voor meer info op coassitencia.nl.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Valys

Valys biedt vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio. Men kan Valys gebruiken als men verder reist dan 5 OV-zones vanaf het woonadres.

Naast Valys Basis, taxivervoer van deur tot deur, biedt Valys ook verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Met Valys kan men een treinreis onder volledige begeleiding maken met Valys Begeleid of, indien men zelfstandig wil reizen, met Valys Vrij.

Om met Valys te kunnen reizen heeft men een Valys-pas nodig. Om in aanmerking te komen voor een Valys-pas moet men beschikken over één van de volgende documenten:

  • een bewijs van de gemeente dat men recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat men recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart;
  • een verklaring van, of namens, de gemeente dat, ondanks dat iemand niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat;
  • Men kan met Valys tussen 6.00 uur 's ochtends en 1.00 uur 's nachts reizen. Een reis mag nooit na 1.00 uur ’s nachts eindigen. Men moet voor dit tijdstip op zijn of haar bestemming aankomen. Met Valys Begeleid kan men reizen van 9.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.

Pashouders van Valys krijgen jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb), € 0,20 per kilometer. Een begeleider mag gratis meereizen. Er bestaat ook de mogelijkheid om twee extra reisgenoten tegen gereduceerd tarief van € 0,20 per km mee te nemen.

Een groter kilometerbudget is mogelijk voor mensen met een zeer ernstige mobiliteitsbeperking. De organisatie Triviumplus brengt naar aanleiding van een medisch onderzoek een extern indicatieadvies uit.

Maximaal twee stuks handbagage (55x35x25) en een koffer (max. 20kg) zijn toegestaan. Hulpmiddelen (zoals scootmobiel, rolstoel) worden in de taxi vervoerd. Een zorghond of blindengeleidehond of een klein huisdier, mits op schoot of in een mand, is toegestaan. Een begeleider en maximaal twee extra reisgenoten kunnen meereizen. Al deze zaken moeten worden aangeven bij het boeken van de reis. Reiskosten worden automatisch afgeschreven. Pashouders krijgen overzichten van gemaakte en resterende Valys-kilometers.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven