Vervoer

Seniorenkeuring rijbewijs

Rijbewijs en dementie

Wanneer dementie is geconstateerd moet de aanvrager voor het aanvragen/verlengen van het rijbewijs samen met een arts de benodigde Eigen Verklaring (EV) invullen. Er is ook een recent onderzoeksrapport van een medisch specialist nodig. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Ontvangt het CBR een EV zonder rapport, dan wijst men een medisch specialist toe.

Het onderzoeksrapport van de medisch specialist beschrijft de aard en de ernst van de dementie, waarbij de Clinical Dementia Rating (CDR) leidend is.

Bij een CDR-score van 0,5 of 1 volgt een uitnodiging van het CBR voor een rijtest: een geslaagde rijtest betekent verlenging rijbevoegdheid voor maximaal 1 jaar.

Bij een CDR-score 2 of 3 is de aanvrager ongeschikt om te rijden.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Klein rijbewijs vanaf 75 jaar

Wanneer het klein rijbewijs verloopt op of na het 75ste levensjaar, is medische keuring voorafgaand aan verlenging verplicht en moet een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag worden overlegd.

Deze verklaring bevat een voorgedrukte vragenlijst die een arts moet invullen aan de hand van de bevindingen bij de rijbewijskeuring. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Eventueel vraagt het CBR om aanvullende informatie. Soms is een aanvullende keuring door een specialist nodig of een rijtest om de praktijkvaardigheden te beoordelen.

De BV Regelzorg biedt twee keer per maand in ’s-Hertogenbosch rijbewijs- en medische keuringen aan.

Rijbewijskeuringen Per 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is. Bij twijfel is het raadzaam bij het CBR navraag te doen (telefoon: 0900-0210). Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Kijk ook op rijbewijs keuringen.nl

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Rijbewijs en gezondheidsprobleem

Het niet melden van een gezondheidsprobleem kan verzekeringstechnisch of zelfs strafrechtelijk gevolgen hebben. Via de keuringscheck op de site van Regelzorg kan men nagaan of keuring nodig is en welk formulier vereist is.

Advies: start deze procedure minimaal 4 maanden vóór het aflopen van de geldigheid van het rijbewijs. Kijk ook op rijbewijskeuringsarts.nl.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven