Vervoer

Parkeren gehandicapten

Gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats

De bezitter van een gehandicaptenparkeerkaart kan gebruik maken van de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad.

Een gehandicaptenparkeerkaart is er voor iedereen die permanent in een rolstoel zit, een ernstige beperking heeft die lopen onmogelijk maakt of langer dan zes maanden niet zelf kan lopen.

Er zijn twee soorten kaarten. De bestuurdersparkeerkaart voor wie zelf kan autorijden en niet meer dan 100 meter kan lopen met krukken of een stok. De passagierskaart voor de bestuurder die een passagier met een beperking begeleidt. (Ook beschikbaar voor kinderen).

Men kan de kaart aanvragen bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Vaak is medisch advies vereist. Keuring en aanvraag kosten € 110. Dat bedrag betaalt de aanvrager altijd, ook als de aanvraag niet gehonoreerd kan worden. Men moet rekening houden met een termijn van 8 weken tussen de aanvraag en de verstrekking; ook bij verlenging. Een parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Gehandicaptenparkeerplaats

De gemeente onderzoekt de parkeersituatie en bepaalt of iemand een gehandicaptenparkeerplaats krijgt. De aanvrager betaalt de kosten voor de plaatsing van het parkeerbord.

Parkeerplaats op kenteken

Alleen de auto  met het bijbehorende kenteken mag op deze plek staan. Soms beperkt tot vaste tijden.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven