Vervoer

Ambulance en ziekenvervoer

Vergoedingen vervoer

Ziekenvervoer is medisch noodzakelijk vervoer  van en naar  het ziekenhuis per

•             Ambulance

•             Traumahelikopter

•             (eigen) auto of taxi

•             Openbaar vervoer

Vergoeding ambulancevervoer

Ambulance- en helikoptervervoer wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Men betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor het eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als iemand

•             nierdialyses in een instelling krijgt;

•             oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie of radiotherapie;

•             zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;

•             zodanig visueel gehandicapt is, dat begeleiding noodzakelijk is.

Wanneer niet aan  deze voorwaarden wordt voldaan is het toch mogelijk de situatie voor te leggen aan  de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld wanneer iemand voor behandeling van een  chronische ziekte of aandoening, langdurig is aangewezen op vervoer. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule.

Er geldt in 2016 een eigen bijdrage van € 98. Daarnaast geldt het eigen risico.

Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer. Men kan dit het beste aan de eigen zorgverzekeraar vragen.

Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven

Wensambulance Brabant

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één keer naar hun favoriete plek.

De Wensambulance wordt uitgevoerd door professionele vrijwilligers. De ambulances zijn uitgerust met comfortabele brancards. Ook kan een familielid in de ambulance mee. Het vervoer met de ambulance is kosteloos.

Op de website van WensAmbulance Brabant kan een wens kenbaar worden gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2016

Naar boven