Opvoeden

Financiële en praktische sites

Financiële en praktische sites

Voor de meest uitgebreide informatie rondom opvoeden en opgroeien, kijkt u op de site van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 's-Hertogenbosch:  cjg-s-hertogenbosch.nl

Stichting Leergeld
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Kijk voor meer info op leergeld.nl.
 
Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar die

  • door omstandigheden (tijdelijk) financiële problemen hebben gekregen
  • wonen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
  • hun kosten niet of slechts deels vergoed krijgen via de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO), Sociale Zaken of een andere instelling

De verblijfsstatus van de arme kinderen speelt geen rol in de beoordeling van de aanvraag voor financiële hulp via onze stichting.

Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch en Vught
Het Jeugdsportfonds wil de financiële drempels weghalen om zo ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te laten sporten.

De effecten van sportbeoefening zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Het gaat niet alleen om talentontplooiing maar juist ook om de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van het kind, het leren samenspelen met andere kinderen, het oog krijgen voor mogelijkheden en kansen.

De NKS hecht veel waarde aan de maatschappelijke participatie van jongeren. Sinds de oprichting in 2006 verzorgt de NKS dan ook met veel plezier de coördinatie van het Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch. Sinds het voorjaar van 2012 ondersteunt het fonds tevens de kinderen uit de gemeente Vught wanneer ouders de contributie niet kunnen betalen. Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Voor meer informatie jeugdsportfonds.nl.

Jeugdcultuurfonds  's-Hertogenbosch
Is een fonds bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, dansschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Kijk voor meer informatie op jeugdcultuurfonds.nl/fonds/s-hertogenbosch.nl.

Overzicht fondsen voor jeugd
Er zijn verschillende fondsen die de jeugd een warm hart toedragen en willen ondersteunen, denk aan Doe een Wens stichting, Nationaal jeugd fonds Jantje Beton, Nationaal fonds Kinderhulp, Stichting Zonnige Jeugd en de Kinderpostzegels. Kijk voor een overzicht op fondsen.scoopzld.nl/landelijke-fondsen/welzijn.

Wijzeringeldzaken
Als je 18 jaar wordt, moet je zelf je geldzaken gaan regelen. Je krijgt meer rechten en plichten. Op de site vind je een overzicht waar je rekening mee moet houden en wat je moet doen. Kijk op wijzeringeldzaken.nl

Compleet aanbod opvoedondersteuning
Kijk voor vele onderwerpen op de site van het CJG 's-Hertogenbosch, deze geeft een vrij compleet overzicht van het aanbod rondom opgroeien en opvoeden, CJG 's-Hertogenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2016

Naar boven