Ontmoeting & contact

Maatjes/buddy's en andere vrijwilligersdiensten (bezoekvrijwilligers)

BestBuddies

Wat doet Bestbuddies?
BestBuddies Nederland is een vrijwilligersorganisatie die jongeren met een beperking in contact brengt met vrijwilligers of studenten (in de vorm van stage). Vrijwilliger/ student en deelnemer ondernemen leuke activiteiten die erop gericht zijn jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen en de eenzaamheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking te bestrijden.

Voor wie?
Jongeren tussen de 16 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking en vrijwilligers/ studenten die als maatje activiteiten ondernemen met de deelnemer.

Werkwijze
Vrijwilliger onderneemt voor minimaal een jaar lang 1 keer in de 2 weken samen een leuke activiteit met de deelnemer, bijvoorbeeld wandelen, naar de stad gaan, thee/koffie drinken, sporten. Ook kan vrijwilliger er voor kiezen activiteiten te organiseren voor een groep.

Praktische informatie
Kijk voor nadere info op www.bestbuddies.nl onder het kopje Direct Aanmelden of op onze Facebook pagina BestBuddies Nederland.

Laatst bijgewerkt op: 07 augustus 2017

Naar boven

Dementiemaatje/vrijwilliger Welzijn Divers

De dementiemaatje/vrijwilliger biedt gezelschap, praktische hulp en begeleiding bij activiteiten aan huis. Een dementiemaatje biedt daarnaast ondersteuning aan ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Zij gaat eventueel aan de slag met het in kaart brengen van het levensverhaal van de dementerende oudere in de vorm van een verhalenbundel. Doel is te voorzien in een behoefte aan contact van de oudere met dementie en overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Dementiemaatjes/vrijwilligers:

  • ondernemen activiteiten met ouderen met dementie en/of;
  • ondersteunen een dementerende oudere bij regeltaken en de organisatie van het huishouden en/ of;
  • begeleiden de oudere naar een vorm van dagbesteding en/of;
  • gaan aan de slag met het in kaart brengen van het levensverhaal van de dementerende oudere in de vorm van een verhalenbundel of andere vorm en/of;
  • ontwikkelen creatieve materialen om herinneringen vorm te geven en vast te leggen 

Vanuit Welzijn Divers is een vrijwilligerspool voor dementiemaatjes opgezet. Divers draagt zorg voor de werving, coaching en training van vrijwilligers en voor een optimale matching tussen vrijwilligers en klanten. Kijk op divers.nl.

Laatst bijgewerkt op: 13 december 2016

Naar boven

Humanitas

Wat doet Humanitas?
Vrijwilligers van Humanitas bieden steun aan mensen met vragen die betrekking hebben op de volgende 5 thema's: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie en eenzaamheid.

Humanitas is één van de kartrekkers van Samen is Leuker in ’s-Hertogenbosch. Samen is Leuker (voorheen Coalitie Erbij) zet zich in voor een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich bezighouden met het thema eenzaamheid. Het doel is de eenzaamheid in de stad te verminderen.

Voor wie?
Humanitas is er voor mensen die op eigen kracht hun leven willen veranderen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Werkwijze
De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. In ‘s-Hertogenbosch worden de volgende diensten aangeboden: Tandem, Computerhuis,  Succesvol Terugkeren (voor ex gedetineerden), Jeugdsupport, MIM/Home-start (+), Coach4Youth!, BOR (Begeleide OmgangsRegeling), Wel Thuis, Thuisadministratie en Mentor Maatjes.

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch/ 

Adres

Orthen 4

 

5231 XS 's-Hertogenbosch

Telefoon

073 614 60 03

E-mail

shertogenbosch@humanitas.nl

Website

http://www.humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch

Laatst bijgewerkt op: 07 augustus 2017

Naar boven

Stichting Buddyhulp

De ondersteuning van Stichting Buddyhulp is een aanvulling op bestaande zorg. Buddyhulp wil mensen bijstaan met emotionele en praktische ondersteuning, in een moeilijke periode. Een buddy helpt en begeleidt de ander met aandacht en betrokkenheid bij dit proces, zodat deze er niet alleen voor staat.
Buddyhulp richt zich op mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, ex-gedetineerden, ex-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en thuiswonende eenzamen.   
Een buddy biedt een luisterend oor en staat open voor een goed gesprek. Ook gaat een buddy mee op pad. Dat kan een ziekenhuisbezoek zijn, maar ook een bezoek aan een museum of simpelweg een gezellige wandeling of terrasje. De buddy vervult al een grote wens puur door er te zijn. Even samen boodschappen doen, praten, van gedachten wisselen of een film kijken.
Voor meer informatie; kijk op buddyhulp.nl.

Laatst bijgewerkt op: 03 augustus 2016

Naar boven

Tandem Humanitas

Een vrijwilliger van Tandem komt regelmatig op bezoek en gaat er met de deelnemer op uit. Samen worden activiteiten ondernomen die aansluiten bij de behoeften van de deelnemer. De vrijwilliger helpt de deelnemer op weg om zelf contacten op te bouwen en te onderhouden.

Tandem is er voor deelnemers van 18 tot en met 55 jaar die zich wel eens eenzaam voelen en behoefte hebben aan meer contact. Mensen ouder dan 55 jaar kunnen zich aanmelden bij de participatiecoach van Welzijn Divers. Link Ontmoeting en contact.

De ondersteuning duurt ongeveer één  jaar en de vrijwilliger komt gedurende dat jaar één keer per week of per twee weken op bezoek. Kijk voor meer informatie op humanitas.nl/afdeling/s-hertogenbosch

Laatst bijgewerkt op: 31 juli 2017

Naar boven

Vriendendienst

De vriendendienst is een maatjesproject en organiseert één op één contacten tussen vrijwilliger en deelnemer en groepsactiviteiten voor mensen met een psychiatrische achtergrond die zelfstandig wonen in Den Bosch e.o. Doel van deze activiteiten is het voorkomen of het doorbreken van het sociaal isolement van de deelnemers. Activiteiten worden gezamenlijk bepaald door werknemers, vrijwilligers en deelnemers waarbij het accent ligt op ontwikkeling op het gebied van leefstijl, vaardigheden, sociale contacten en participatie. Daarnaast worden vrijwilligers ingezet voor bezoekerscontact en ondersteunende activiteiten.
De vriendendienst is er voor mensen met een psychiatrische achtergrond in Den Bosch en omstreken.
Voor meer informatie kijk op reiniervanarkel.nl/vrijwilligerswerk

Laatst bijgewerkt op: 03 augustus 2016

Naar boven

Vrijwillige thuishulp (VTH)

Via de VTH bieden vrijwilligers hulp, gezelschap en ondersteuning. Een vrijwilliger gaat bijvoorbeeld wandelen met de hulpvrager, doet (samen) boodschappen of kleine klusjes in en om het huis, helpt met de administratie of past op zodat de mantelzorger even ontlast wordt. De VTH biedt deze diensten aan mensen (van jong tot oud met een beperking), mantelzorgers en ouderen. De VTH bemiddelt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger en begeleidt de vrijwilliger. De hulpvrager betaalt alleen extra kosten voor de vrijwilliger, zoals parkeren, uitstapjes en gebruikt materiaal bij klussen. Voor de begeleiding naar ziekenhuis of arts wordt door de hulpvrager een kilometervergoeding betaald. De VTH is ook te vinden op de wijkpleinen! Informeer bij het wijkplein op welke dagen. 

Voor meer informatie zie http://www.divers.nl/diensten/vrijwillige_thuishulp.html

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2017

Naar boven

Welzijn Divers en Humanitas Participatiecoaching door vrijwilligers

Getrainde vrijwilligers van Humanitas (leeftijd 55-) en Welzijn Divers (leeftijd 55+)  begeleiden klanten in een traject gericht op uitbreiding van hun netwerk. De vrijwilliger brengt samen met de klant mogelijkheden tot contact en ontmoeting in kaart en ondersteunt de klant bij de uitvoering van zijn of haar participatieplan.

Doelstellingen

  • Netwerkontwikkeling en participatie: voor klanten die graag mee willen doen, maar zich door      omstandigheden wel eens eenzaam voelen of in een isolement dreigen te raken.
  • Verwijzen naar instanties en vrijwilligers die zich bezig houden met praktische steun, wanneer er geen behoefte blijkt te zijn aan participatie of netwerkontwikkeling niet haalbaar is. 

Participatiecoaches zijn er voor mensen in Den Bosch die zich wel eens eenzaam voelen of waarbij sprake is van een dreigend isolement als gevolg van een of meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen.

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2016

Naar boven