Ontmoeting & contact

Educatie

HOVO Brabant

HOVO Brabant verzorgt hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) in verschillende lesplaatsen in Brabant. De stichting heeft als doel: gelegenheid bieden om een leven lang hoger onderwijs te volgen in diverse wetenschapsgebieden en thema’s. HOVO Brabant richt zich primair op 50+ers maar is gastvrij voor iedere serieus geïnteresseerde. De cursussen worden gegeven op academisch niveau, uiteenlopend van inleidend tot verdiepend in leergangen. Een formele vooropleiding wordt niet vereist, men wordt wel verondersteld op dit niveau onderwijs te kunnen volgen. De meeste deelnemers hebben reeds een studie in het hoger onderwijs afgerond. Van de cursisten wordt ten minste verwacht dat zij zelfstandig Nederlandse en Engelse vakliteratuur kunnen en willen bestuderen en dat zij waar gewenst actief inbreng hebben. Wanneer er een zekere voorkennis is gewenst of vereist, staat dit bij de betreffende cursussen vermeld. De werkvormen en cursusduur zijn gevarieerd. Er worden hoorcolleges gegeven in grotere groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen van vragen naast werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve samenwerking met de docent en medecursisten. Er worden dagcursussen en intensieve winter- of zomercursussen van enkele dagen geboden. De cursusplaatsen zijn Tilburg, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Breda. Voor meer informatie hovobrabant.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

MEER! Leren

MEER! Leren organiseert cursussen, trainingen en workshops voor en door bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het doel is om alle mensen de kans te geven mee te doen en nieuwe dingen te leren die hen verder kunnen helpen in het dagelijks leven of hun vrijwilligerswerk.
Daarnaast biedt MEER! Leren vraaggericht cursussen en workshops voor vrijwilligers aan.
Bewoners van 's-Hertogenbosch kunnen vanaf 18 jaar deelnemen aan de cursussen en workshops. De cursussen van MEER! Leren worden op diverse locaties in de gemeente 's-Hertogenbosch georganiseerd. Voor meer informatie zie meerleren.divers.nl

logoMEERleren_101.jpg

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2016

Naar boven

Volksuniversiteit

De Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch organiseert cursussen, workshops, excursies en lezingen voor volwassenen op zeer uiteenlopende gebieden, zoals talencursussen, cursussen op het terrein van mens, maatschappij, kunst, cultuur, culinair, natuur en creatieve vorming. De cursussen leiden niet op voor een diploma, maar zijn gericht op individuele ontwikkeling. De volksuniversiteit hanteert de volgende doelstellingen:

  • Leermogelijkheden scheppen voor alle niveaus in de samenleving
  • Het aanbieden van cursussen in een ontspannen informele sfeer tegen een aantrekkelijke prijs.

Iedereen kan dus deelnemen (leeftijd wordt niet expliciet vermeld).
Voor meer informatie zie volksuniverstiteitdenbosch.nl

Laatst bijgewerkt op: 02 augustus 2016

Naar boven

Vrijwilligersacademie zie Galant

De Vrijwilligers Academie editie 2016 was van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april. Er werden 67 workshops, lezingen en excursies georganiseerd in vijf dagen, waaraan een kleine 1.000 mensen deelnamen.
De organisatie gaat starten met de 'VrijwilligersAcademie On Tour': iedere week twee á 3 lezingen, workshops, en trainingen en een creatief en cultureel aanbod voor vrijwilligers: wandelingen, rondleiding in musea, bijwonen van try-outs van voorstellingen: bedoeld als waardering voor de vrijwilligers. Dit programma staat open voor vrijwilligers uit de sectoren zorg, welzijn, buurtwerk, sport en cultuur. Verder zullen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught partners worden van de VrijwilligersAcademie.

Laatst bijgewerkt op: 28 juli 2017

Naar boven