Ontmoeting & contact

Dagbesteding zonder indicatie

Activiteitencentrum/Huiskamer Groeiring Vinkel

Het Activiteitencentrum biedt activiteiten aan voor senioren waarbij sprake is van een (beginnende)  lichamelijke en/of geestelijke beperking waardoor meedoen aan reguliere activiteiten niet meer vanzelfsprekend is. Hierdoor kan thuis de eventuele mantelzorger ontlast worden.
Deelnemers kunnen anderen ontmoeten en onder de mensen blijven in  een kleine groep van maximaal 12 personen. Kijk op groeiringvinkel.nl of laverhof.nl.

Laatst bijgewerkt op: 28 juli 2017

Naar boven

Huiskamers Welzijn Divers

Een huiskamer organiseert vormen van dagbesteding voor kwetsbare burgers. In een huiskamer worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemers. Ook wordt er vaak de mogelijkheid geboden iets te leren, waarbij men kan denken aan een nieuwe hobby of het omgaan met computer of iPad.

 • Met welk doel?
  Eenzaamheid onder leden van kwetsbare groepen verminderen door een luisterend oor en verschillende activiteiten aan te bieden gericht op ontmoeting en ontspanning. Onderlinge contacten in de wijk stimuleren. Mantelzorgers ontlasten door opvang van kwetsbare burgers, zodat kwetsbare burgers langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.
 • Voor wie?
  Een huiskamer is er voor bewoners in een wijk die zich zelfstandig niet meer aansluiten bij andere activiteiten en behoefte hebben aan gezelschap, contact en ontmoeting. De huiskamer richt zich op senioren en andere kwetsbare groepen. Er is bijvoorbeeld sprake van eenzaamheid, gezondheidsklachten, geheugenproblemen, psychische problemen of een beperking.
 • Hoe werkt het?
  Een huiskamer wordt geheel begeleid door vrijwilligers die worden ondersteund door de specialist van het ouderenwerk van Welzijn Divers. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen aan een huiskamer. Er wordt eventueel een kleine bijdrage gevraagd voor de lunch.

Hier volgt een overzicht van de verschillende huiskamers van Welzijn Divers

 • Huiskamer De Epigoon in Maaspoort
  Elke maandag en woensdag geopend van 11.00-16.00 uur.
 • Huiskamer De Ontmoeting in de Haren, Donk en Reit
  "De Ontmoeting" is er voor volwassenen en senioren die wonen in Noord.
  Elke dinsdag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
  Brede Bossche School Haren Donk Reit
 • Huiskamer Westerpark in Deuteren
  Huiskamer Westerpark is een dagopvang specifiek voor ouderen in de wijk Deuteren. Het project is bedoeld voor alle ouderen in de wijken Deuteren, Boschveld en Schutskamp die behoefte hebben aan gezelschap en activiteiten.
  Iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 in Buurthuis Deuteren
 • Huiskamer van Meeuwenhof Rosmalen
  De huiskamer in het steunpunt van Meeuwenhof richt zich specifiek op ouderen. Deze huiskamer is elke maandag en woensdag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.
 • Huiskamer Zuiderschans
  Welzijn Divers in samenwerking met Van Neynsel. Deze huiskamer is er voor ouderen in de wijk Zuid. Elke maandag geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur in Park Zuiderschans
 • Huiskamer Badeloch
  Welzijn Divers in samenwerking met BrabantZorg. Dagopvang voor ouderen in de wijk West. Elke dinsdag geopend van 11.00-16.00 uur.

Kijk voor meer info op divers.nl.

Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2017

Naar boven

Maatschappelijk steunpunt De Stijl

Maatschappelijk steunpunt 'De Stijl' in de wijk De Muntel in Den Bosch is een samenwerkingsproject van Divers en Reinier van Arkel. De Stijl biedt steun aan mensen die een extra zetje nodig hebben. Zij kunnen deelnemen aan activiteiten of persoonlijke steun krijgen van vrijwilligers of lotgenoten. Het accent ligt op ontwikkeling en leren en alle activiteiten zijn gericht op vier pijlers: leefstijl, vaardigheden, sociale contacten en participatie. Zowel cliënten van de geestelijke gezondheidszorg als (wijk-) bewoners die tot de doelgroep behoren zijn er welkom. Kijk voor het overzicht van het aanbod en de openingstijden op de Stijlladder. Deze ladder wordt elke twee maanden uitgebracht met actuele informatie.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Sint Jozefoord; activiteiten voor senioren uit de omgeving

Sint Jozefoord organiseert MOOIE middagen, een seniorendag en andere activiteiten. MOOIE staat voor Muziek, Ontspanning, Ontwikkeling, Inspiratie en Educatie. Er zijn wisselend lezingen op het gebied van religie, architectuur en kunst. Ook organiseren zij concerten en natuurwandelingen. Verder zijn er introductiemiddagen op het terrein van mindfullness, yoga en schilderen. Het doel van de MOOIE Middagen is het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Thema's die aan de orde komen zijn:

 • gezond leven (gezonde voeding, voldoende beweging);
 • een doel hebben in het leven hebben (ergens betekenis aan ontlenen);
 • sociale contacten;
 • bewust leven;
 • ontspannen en genieten;
 • zorgen voor elkaar. 

De MOOIE Middagen vinden elke maand plaats. Het bijwonen van de middagen is gratis. Men dient zich vooraf aan te melden. Daarnaast organiseert Sint Jozefoord activiteiten als een kerstdiner, lentebrunches en een seniorendag. Doel is dat (alleenstaande) ouderen elkaar kunnen ontmoeten en een leuke dag, middag of avond hebben. Sint Jozefoord organiseert deze activiteiten voor ouderen in Nuland, Vinkel en Geffen. Voor meer informatie zie www.jozefoord.nl

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Sociëteit Van Neynsel

De sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren. Elke maand organiseert de sociëteit een activiteit op een van de locaties van Van Neynsel (zie woonzorgcentra en verpleeghuizen). Het doel van de sociëteit is anderen ontmoeten en een gezellige middag of avond hebben. De sociëteit is er voor senioren die ouder zijn dan 55 jaar. Lid worden van de sociëteit is gratis. Tijdens de sociëteitsbijeenkomsten wordt wel een bijdrage gevraagd voor de maaltijd en drankjes. Men kan zich aanmelden voor de sociëteit via de klantenservice van Van Neynsel.

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven

Stichting Coliso

Initiatief Gastenhuizen: bij gastenhuizen worden ouderen bij mensen thuis ontvangen voor een gezellige dag met activiteiten. Er is altijd een extra hulpkracht in het huis aanwezig. Dit kan degene zijn die een workshop geeft of een extra zorgkracht. Op deze manier kunnen activiteiten voor ouderen snel en flexibel georganiseerd worden. Daarnaast worden groepsbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten in 2016 zijn gericht op creativiteit, het vertellen van levensverhalen en bestaan uit een training voor het project "Ouderen op School". De stichting is op zoek naar mensen die thuis ouderen willen ontvangen. Dat kunnen ook ouderen zijn, die andere ouderen willen ontvangen. Daarnaast kunnen ouderen zich uiteraard aanmelden als bezoeker. Ouderen die een gastenhuis bezoeken betalen daarvoor 8 euro per uur. Dat is inclusief eten en drinken. Gastenhuizen ontvangen een vergoeding van 2 euro per uur plus 'bonuspunten'. Voor 'spelregels'  zie website. De groepsbijeenkomsten zijn gratis. Voor meer informatie kijk op mensenvoorduurzaamheid.nl

Laatst bijgewerkt op: 12 september 2016

Naar boven