Mantelzorg

Wat is Mantelzorg?

Ben je / bent u mantelzorger?

Als men meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor partner, kind, familielid of
vriend zorgt, is men één van 2,6 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is.  Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg? 

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. 

Voor vrijwilligerszorg kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Veranderingen voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers anno 2015
Het kabinet wil dat gemeenten en professionals bij zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij hun zelfredzaamheid en/of participatie meer rekening houden met mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook wil het kabinet dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de vrijwilliger. Daarom is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wmo 2015 en in de Wlz versterkt. Lees verder op Rijksoverheid Mantelzorg.nl.

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2017

Naar boven

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Vergoedingen/ Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) gemeente 's-Hertogenbosch 2016
Alle informatie is te vinden op de site Divers.nl/mantelzorgers

De regeling is bedoeld om mantelzorgers in de gemeente ’s-Hertogenbosch bij hun huishoudelijke taken te ontlasten. De mantelzorger kiest zelf of de hulp wordt ingezet voor het eigen huishouden of dat van de hulpvrager (degene voor wie wordt gezorgd).

De voorwaarden:
- U staat geregistreerd als mantelzorger bij Steunpunt Mantelzorg Divers (zie site)
- U bent minimaal 8 uur per week gedurende minimaal drie maanden mantelzorger
- U bent lid van Zorgcoöperatie Den Bosch (zie site, € 10,- per jaar).
  Als u als mantelzorger voldoet aan de voorwaarden, neem dan contact op
  met de gemeente voor een aanvraag. 
  Kijk op zorgcoöperatiedenbosch.nl voor meer informatie.

In de gemeente Vught kan de mantelzorger goedkoop huishoudelijke hulp inschakelen van Vughterstede, IVT of Tzorg, voor het eigen huishouden. U betaalt hiervoor sinds juli 2015 € 5,- per uur, voor maximaal 2 uur per week.  De rest wordt betaald van een extra bijdrage vanuit het rijk. Ook de eigen bijdrage voor de huishoudelijke zorg voor 75-plussers wordt verlaagd van 12 naar 10 euro. Ook voor mensen met een maatwerkvoorziening omdat zij zelf het huishouden niet kunnen doen is er de mogelijkheid extra uren hulp in te kopen. Neem voor de mogelijkheden contact op met Wegwijs+.

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2017

Naar boven

Jonge mantelzorgers

Eén op de tien jongeren groeit op in een gezin waar een gezinslid extra zorg nodig heeft vanwege een ziekte of handicap. Vaak doen deze jongeren meer huishoudelijke taken dan leeftijdgenoten die in een gezin met gezonde mensen opgroeien. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, bieden emotionele steun en zorgen soms ook voor de andere kinderen in het gezin. Vanwege die extra zorgtaken worden ze jonge mantelzorgers genoemd.

Op de website van Mezzo staan dagboeken van jonge mantelzorgers. Ook is er een forum voor reacties. Verder heeft Mezzo een lespakket voor de hoogste klassen van de basisschool, waarin aandacht wordt gevraagd voor jonge mantelzorgers. Natuurlijk kan men ook voor hulp en ondersteuning naar de mentor van school of huisarts. Kijk op mezzo.nl.

Is de jongere een mantelzorger, dan kan men voor ondersteuning terecht bij Steunpunt Mantelzorg ‘s-Hertogenbosch (zie Welzijn Divers.nl) of bij Mezzo. Zij kunnen hen in contact brengen met andere jonge mantelzorgers en bieden een luisterend oor en praktische hulp.

Relevante sites voor jonge mantelzorgers:

kopstoring.nl
verdriet in je hoofd / kankerspoken.nl
zorgvoorjeouders.nl
familievan.nl
zogeknogniet.nl
kindertelefoon.nl

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2016

Naar boven

Mantelzorg waardering

Vergoedingen / Mantelzorgwaardering gemeente ’s-Hertogenbosch 2015
Het Rijk laat het voortaan aan de gemeenten over hoe zij hun mantelzorgers waarderen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch doet dat in 2015 met de Mantelzorgwaardering: een waardebon € 50 voor alle mantelzorgers in de gemeente.

  • Het gaat om een waardering en geen onkostenvergoeding.
  • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen.
  • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet gemeente ’s‑Hertogenbosch te wonen.
  • Er wordt één mantelzorgwaardering per adres uitgekeerd. Uitzondering hierop zijn de jonge mantelzorgers: zie hiervoor de website van het Steunpunt mantelzorg.
  • De waardering is een VVV-waardebon van € 50 en wordt eenmaal per kalenderjaar verstrekt.
  • Deze bon wordt toegestuurd na afloop van het kwartaal van inschrijving.
  • Het Steunpunt mantelzorg van Welzijn Divers verstrekt de Mantelzorgwaardering.

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2016

Naar boven