Financiën

Hulpsites

Diverse websites

Een opsomming van diverse mogelijke hulpbronnen (alle linken zijn te vinden onderaan deze pagina).

 • Per Saldo, belangenvereniging van en voor mensen met een pgb. Per Saldo levert ook ondersteunende informatie en geeft trainingen aan leden. Kijk op pgb.nl (is de site van Per Saldo, hierop is alle informatie rondom pgb te vinden).

 • Juridisch loket, geeft gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen.

 • Belastingdienst, bij het belastingkantoor kan met terecht voor informatie over aangiftes, teruggaven, toeslagen, salarissen, BTW en overige belastingen.

 • Helpdesk vergeten pensioenen, op site mijnpensioenoverzicht.nl is na te gaan hoeveel pensioen er is opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerders. Op mijnpensioenoverzicht.nl , naast de AOW,  hoeveel pensioen er is opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook is te vinden wat de nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat al ontvangen is, wordt niet getoond. Wat deze website niet laat zien, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister.
  De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle  
  Nederlandse pensioenuitvoerders.
 • Verhoging AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stapjes omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Ongeveer een half jaar voor men de AOW leeftijd bereikt, krijgt men een aanvraagformulier van het  SVB. Op grond van de antwoorden op dit formulier (gezinssamenstelling, duur verblijf in Nederland)  wordt een beslissing genomen over de hoogte van het AOW-pensioen. Voor meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd kijk op svb.nl. Voor informatie over pensioenaanspraken, neem contact op met de pensioenuitvoerder.

 • Verbond van Verzekeraars, alles over verzekeren.nl geeft achtergrondinformatie en praktische tips bij alle soorten verzekeringen.

 • Blokkeren telemarketing, na inschrijven in het Bel-me-niet Register, wordt men niet meer ongevraagd gebeld voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.  Kijk op stichting Infofilter of bel-me-niet.nl

 • Stichting Geschillencommissies (SCG), de SGC biedt consumenten en ondernemers een laagdrempelige proceduremogelijkheid. De SGC heeft 54 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. Kijk op degeschillencommissie.nl.

 • Fraudehelpdesk, de Fraudehelpdesk behoedt burgers en bedrijven voor oplichting en verwijst gedupeerden van fraude naar instanties die hen verder kunnen helpen. Vragen stellen via het meldformulier.  

 • OuderenOmbudsman, de OuderenOmbudsman inventariseert zorgen, klachten en ervaringen en verzamelt op landelijk niveau de knelpunten en brengt deze in de media voor het voetlicht. De telefonisch helpdesk behandelt specifieke (individuele) vragen.

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),  bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.

 • Opzeggen abonnementen en voorbeeldbrieven,  opzeggen.nl biedt gratis opzegbrieven voor meer dan 720 organisaties.

 • Postfilter,  heeft twee registers. Nationaal Overledenenregister: blokkeren ongevraagde reclamepost.  Nationaal Postregister: blokkeren reclamepost van bepaalde sectoren. 

 • Bureau Sociaal Raadslieden  Voor inwoners van ’s-Hertogenbosch die dringend behoefte hebben aan advies of gratis juridische hulp en informatie. Een paar voorbeelden waarvoor u terecht kunt:

  • Hulp bij het invullen van papieren en formulieren;
  • Antwoord op juridische vragen;
  • Vragen hebben over een uitkering of studiefinanciering;
  • Informatie willen over belastingzaken of toeslagen;
  • Het niet eens zijn met een besluit van de overheid of de gemeente.

  De raadslieden:

  • Geven gratis advies en informatie;
  • Gaan vertrouwelijk om met uw gegevens;
  • Helpen bij het schrijven van een brief of invullen van een formulier;
  • Bemiddelen tussen u en andere organisaties;
  • Verwijzen zo nodig naar een andere instantie die u verder helpt;
  • Geven voorlichting;
  • Proberen er wat aan te doen als zij merken dat een wet, een regeling of een organisatie niet goed werkt. Of wanneer regelingen onrechtvaardig uitwerken. Dan krijgt niet iedereen steeds te maken met hetzelfde probleem.
 • Rijksoverheid / Wijzeringeldzaken
 • ConsuWijzer met info en advies van de overheid over consumentenrechten
 • Stichting Kledingbank & Speelgoedbank 's-Hertogenbosch
 • Zorgoutletbrabant  voor gebruikte zorgartikelen als rollators, scootmobielen etc.
 • Seniorentelefoonwinkel o.a. voor toestelen met grote toetsen
 • Voedselbank
 • De Van Heumen - de Sitter Stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.

Laatst bijgewerkt op: 26 september 2016

Naar boven