Organisaties

Woonlasten de baas

Terug
E-mailinfo@woonlastendebaas.nl
Websitehttp://www.woonlastendebaas.nl

Info

De Bossche woningcorporaties, de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) hebben de handen ineen geslagen vanuit hun gezamenlijke zorg over stijgende woonlasten. Op 16 april 2014 ondertekenden zij hiervoor een lokaal woonlastenakkoord. Met hun handtekening spreken de initiatiefnemers af dat zij zich de komende jaren inzetten om serieus werk te maken van het betaalbaar houden van de woonlasten. Bij dit akkoord hoort een agenda waarin de corporaties, de gemeente en het SHP hebben beschreven wat iedere organisatie kan en wil doen en welke acties hiervoor te verwachten zijn. Deze agenda zal voortdurend worden aangepast. Als er bijvoorbeeld nieuwe partners aanhaken bij de aanpak of er zich kansrijke initiatieven voordoen, worden deze onderdeel van de agenda.

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2016