Organisaties

Wijkteams werken met jeugd.nl

Terug
Websitehttp://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Info

In de jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen én kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. Door deze kennis centraal beschikbaar te stellen, wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Overige info

Op deze website zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor deze toolbox samen met het collega-instituut Movisie, met kennis en aanpak van sociale vraagstukken, en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon. De online toolbox bevat ook hulpmiddelen van Rutgers, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Stichting Opvoeden.nl.

Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2016