Organisaties

Stichting Eigen Kracht Centrale

Terug
AdresTerborchstraat 1
 8011 GD Zwolle
Postbus753
 8000 AT Zwolle
Telefoon038 - 422 25 26
Websitehttp://www.eigen-kracht.nl/

Info

Bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur.

Overige info

Visie en missie
De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

In de visie van de Eigen Kracht Centrale is het belangrijk dat:
• Iedereen erbij hoort in de samenleving en iedereen eraan kan meedoen
• Iedereen daarbij zeggenschap en regie houdt over zijn of haar eigen leven
• Iedereen daarbij steun krijgt van het eigen sociale netwerk: familie, vrienden, buren, e.d.
... zeker als er problemen zijn en diverse (hulpverlenings)instanties een grote rol gaan spelen.

Eigen Kracht-conferentie
Om deze visie in praktijk te brengen, heeft de Eigen Kracht Centrale de Eigen Kracht-conferentie ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Het idee erachter is heel eenvoudig. Als je een probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een onafhankelijke coördinator.

Laatst bijgewerkt op: 08 november 2016