Organisaties

Rijksvastgoed-en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Terug
Postbus16350
 2500 BJ Den Haag
Telefoon070 424 58 31

Info

Regionale directie Wet (ministerie van financiën)

Overige info

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich kunnen nemen, kunt u de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap melden bij het Rijksvastgoedbedrijf. Wij onderzoeken dan of we de nalatenschap kunnen afwikkelen. Ook nalatenschappen waarin de Staat als erfgenaam is aangewezen, kunt u bij ons melden.

Laatst bijgewerkt op: 08 april 2015