Organisaties

Rijksoverheid / Overgangsrecht

Terug
Websitehttps://www.hoeverandertmijnzorg.nl/ wlz-overgangsrecht

Info

Voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt in 2015, geldt een overgangsrecht AWBZ. Dit is een speciale regeling, getroffen voor 14.000 mensen (jongeren en volwassenen) met een zware zorgvraag en een extramurale indicatie.

Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2015