Organisaties

Rijksoverheid / Mantelzorg

Terug
Websitehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

Info

kijk voor de veranderingen binnen de mantelzorg op de site.

Overige info

Het kabinet wil dat gemeenten en professionals bij zorg en ondersteuning aan zorgbehoevenden en de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij hun zelfredzaamheid en/of participatie meer rekening houden met mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook wil het kabinet dat gemeenten meer aandacht hebben voor de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de vrijwilliger. Daarom is de positie van mantelzorgers en vrijwilligers in de Wmo 2015 en in de Wlz versterkt.

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2016