Organisaties

Rijksoverheid / Jeugdhulpplicht

Terug
Websitehttp://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/jeugdhulp

Info

In het nieuwe jeugdstelsel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor:
•alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp, en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg);
•de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
•de uitvoering van jeugdreclassering.

Laatst bijgewerkt op: 09 maart 2015