Organisaties

NAH Samenwerkingsverband Noordoostbrabant

Terug
Websitehttp://www.nahnobrabant.nl

Info

Deze website biedt u informatie over Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH), over het NAH Samenwerkingsverband Noordoost Brabant en over het zorgaanbod in deze regio.

In dit samenwerkingsverband zijn een aantal organisaties uit de regio vertegenwoordigd die intensief samenwerken. Het NAH Netwerk heeft tot doel de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter te stroomlijnen. Daarnaast is de laatste jaren het bewustzijn gegroeid dat mensen met NAH geholpen zijn met een integrale benadering vanuit verschillende disciplines en sectoren waarvan ook de domeinen wonen, arbeid, scholing, dagbesteding en vrije tijd onderdeel moet uitmaken. Dit vraagt om structurele afstemming en samenwerking, zodat de NAH getroffene en diens omgeving niet tussen wal en schip valt.
Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door de ketencoördinator. Mensen met NAH en hun mantelzorgers, professionals en belangenorganisaties kunnen een beroep doen op dit netwerk.

Laatst bijgewerkt op: 14 november 2016