Organisaties

Infopunt AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten)

Terug
Websitehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz

Info

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Kijk voor wijzigingen 2015 op
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl

Overige info

De AWBZ wordt per 01-01-15 vervangen door 4 wetten:
1. Wmo; gemeenten zijn verantwoordelijk voor thuis en beschermd wonen.
2. de Jeugdwet, voor alle jeugdhulp.
3. de Zorgverzekeringswet (Zvw) verpleging en verzorging thuis zijn onderdeel.
4. de wet Langdurige zorg (Wlz) vergoedt de intensieve zorg of toezicht dichtbij.

Laatst bijgewerkt op: 11 november 2016