Organisaties

Huistest.nl

Terug
Websitehttp://www.huistest.nl

Info

Door veranderende wetgeving zullen ouderen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen. De Huistest is een originele internetapplicatie die senioren informeert over hoe zij hun huidige woning zelf kunnen (laten) aanpassen. Zo zijn zij bij het ouder worden goed voorbereid op veranderende omstandigheden.

Door de sterk aangescherpte ZZP-indicatie gaan ouderen niet of nauwelijks meer naar een verzorgingshuis. Daarnaast wordt er door de kanteling steeds meer een beroep gedaan op de eigen kracht van burgers. Ouderen zelf nemen echter nauwelijks het initiatief om hun woning aan te passen en weten vaak ook niet dat zij hier zelf verantwoordelijk voor zijn. De komende jaren is het van belang ouderen goed voor te lichten over hun eigen rol. Daarbij zijn korte lijnen tussen informatievoorziening en leveranciers van oplossingen belangrijk. De Huistest voorziet in deze behoefte en in de vraag van overheden en het bedrijfsleven naar deskundigheidsbevordering over dit onderwerp.

Laatst bijgewerkt op: 15 september 2015